22:28 - 11/09/2017

Download Win 7 chính gốc của Microsoft từ MSDN

  (Thái AiTi Blog) Dưới đây là link tải từng phiên bản cụ thể, tất cả phiên bản đều ngôn ngữ tiếng Anh (en-US), tải win 7 iso từ trang chủ microsoft

  win 7 iso microsoft download
  cách tải file iso windows 7 chính gốc từ microsoft
  tai win 7 truc tiep tu microsoft
  download win 7 microsoft
  win 7 64bit iso google drive
  key download win 7
  windows iso downloader


  Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English):
  • File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_676939.iso
  • Languages: English
  • SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
  • Permalinks: Google Drive
  Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English):
  • File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_677056.iso
  • Languages: English
  • SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
  • Permalinks: Google Drive
  Lưu ý: Đây là phiên bản tốt nhất dành cho các nhân, đầy đủ tính năng, chạy êm. Nên dùng bản này, nếu RAM > 4GB dùng phiên bản 64 bit, nếu RAM < 4GB dùng phiên bản 32 bit.

  Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English):
  • File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
  • Languages: English
  • SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
  • Permalinks: Google Drive
  Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English):
  • File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
  • Languages: English
  • SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
  • Permalinks: Google Drive
  Lưu ý: Đây là phiên bản tốt nhất cho doanh nhân, đầy đủ tính năng và công cụ mở rộng Microsoft. Nếu bạn dùng Core i5, RAM > 4GB nên dùng 64 bit, RAM < 4GB dùng 32 bit.

  Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (English):
  • File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_676549.iso
  • Languages: English
  • SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
  • Permalinks: Google Drive
  Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (English):
  • File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_676701.iso
  • Languages: English
  • SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
  • Permalinks: Google Drive
  Lưu ý: Phiên bản này lược bỏ một số chức năng để Windows nhẹ hơn, phù hợp với máy tính cấu hình thấp. Nếu RAM < 2GB nên dùng 32bitRAM > 2GB nên dùng 64bit.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét