15:18 - 10/10/2016

Thaiaiti web - 200 Yếu Tố Xếp Hạng Trang Web Trên Google

  200 Yếu Tố Xếp Hạng Trang Web Trên Google

  Đây là các yếu tố anh em SEOer tìm kiếm trong suốt những năm vừa qua mà vẫn chưa tìm câu trả lời được, hôm nay Thaiaiti web chia sẻ lại cho anh em.

  Google sắp xếp thứ hạng các trang web dựa trên giá trị của chúng, ứng với 1 từ khóa và 1 người tìm kiếm. Trang nào có giá trị cao nhất sẽ đứng số 1 trong kết quả tìm kiếm.
  Dưới đây là kết quả từ một nghiên cứu được SEOmoz tiến hành, nghiên cứu này thăm dò ý kiến của các chuyên gia SEO và yêu cầu họ đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố khác nhau trên bảng xếp hạng.

  Các yếu tố về từ khóa (mức độ ảnh hưởng giảm dần)
  1. Từ khoá có trong Title.
  2. Từ khóa xuất hiện khi mở đầu của Title
  3. Từ khóa có trong tên miền gốc (ví dụ seomaster.vn).
  4. Từ khoá có trong thẻ H1.
  5. Từ khóa có trong liên kết nội bộ.
  6. Từ khoá có trong backlink.
  7. Từ khóa xuất hiện ở đầu thẻ H1
  8. Từ khoá xuất hiện trong 150 từ đầu tiên.
  9. Từ khoá có trong Subdomain.
  10. Từ khóa có trong URL (tên file).
  11. Từ khóa có trong URL (thư mục).
  12. Từ khóa có trong các heading khác (h2 - h6).
  13. Từ khoá có trong thẻ Alt (hình ảnh).
  14. Từ khoá được lặp lại trong các văn bản HTML.
  15. Từ khoá có trong tên file ảnh (ví dụ tu-khoa.jpg)
  16. Từ khoá có trong thẻ bôi đậm (<b>, <strong>).
  17. Mật độ từ khoá theo công thức (Số Từ khóa / Tổng số từ < 5%)
  18. Từ khoá có trong MARC Danh sách các trang.
  19. Từ khoá có trong tham số truy vấn của trang (?name=value).
  20. Từ khoá có trong thẻ in nghiêng (<i>, <em>).
  21. Từ khóa có trong thẻ Meta Description.
  22. Từ khoá có trong phần mở rộng tập tin trên trang.
  23. Từ khoá có trong thẻ comment HTML <!--comment -->.
  24. Từ khoá có trong thẻ Meta Keywords.
  Yếu tố không phải từ khóa (trọng số giảm dần)
  ----------------------------------------------------------------
  1. Nội dung gốc, độc đáo.
  2. Nội dung luôn được làm mới.
  3. Có sử dụng liên kết nội trỏ đến.
  4. Lịch sử các lần thay đổi nội dung
  5. Có sử dụng link out trên trang.
  6. Định dạng URL tĩnh (không có tham số).
  7. Tỷ lệ của HTML / văn bản người dùng (> 30%).
  8. Sự tồn tại của thẻ Meta Description.
  9. HTML Validation đạt chuẩn W3C
  10. Sử dụng của các yếu tố Flash
  11. Sử dụng quảng cáo trên trang
  12. Sử dụng Google AdSense trên trang
  Yếu tố Xếp hạng Google dựa trên liên kết
  ----------------------------------------------------------------
  1. Từ khoá trong Anchor Text trong các liên kết từ bên ngoài
  2. Mức độ phổ biến của liên kết (chất lượng + số lượng)
  3. Đa dạng của các nguồn liên kết (vị trí, tên miền,..).
  4. Mức độ uy tín của trang đặt liên kết
  5. Trao đổi liên kết (liên kết 2 chiều).
  6. Sự khác biệt so với các nguồn liên kết bên ngoài
  7. Từ khoá trong Anchor Text đến từ các liên kết nội bộ
  8. Vị trí đặt nội dung trên trang web.
  9. Phổ biến liên kết trong liên kết nội bộ.
  10. Số lượng và chất lượng của Liên kết nofollow
  11. Tỷ lệ liên kết follow và nofollow trên trang
  Các yếu tố xếp hạng dựa trên liên kết cơ bản
  ----------------------------------------------------------------
  1. Độ tin cậy của liên kết
  2. Độ phổ biến của Domain
  3. Đa dạng liên kết trên nhiều domain
  4. Liên kết từ các nguồn uy tín, có cùng chủ đề.
  5. Thời gian phát triển / sự thiếu hụt của liên kết đến Domain
  6. Liên kết từ tên miền hạn chế quyền đăng tải nội dung
  7. Tỷ lệ phần trăm Dofollow vs Nofollow tới Domain
  Các yếu tố xếp hạng không dựa trên liên kết cơ bản
  ----------------------------------------------------------------
  1. Cấu trúc phân cấp website (càng xa trang chủ thì uy tín càng giảm)
  2. Sử dụng liên kết đến các trang web có uy tín
  3. Thời hạn (số năm) duy trì tên miền
  4. Thời gian (số năm) duy trì tên miền (đã đăng ký được bao lâu)
  5. Thời gian vận hành của Server/Hosting
  6. Thông tin Hosting (host trên máy chủ)
  7. Đăng ký tên miền hoặc thay đổi Quyền sở hữu
  8. Tin tức từ Domain của trang Google News
  9. Sử dụng XML Sitemap (Tạo và Ping Sitemap)
  10. Người sở hữu tên miền
  11. Đăng ký tên miền với Google Loccal Quốc gia / Vùng
  7. Địa chỉ vật lý trong nội dung trang web
  8. Địa chỉ bên đại diện đăng ký Domain
  9. Vị trí địa lý của người truy cập vào trang web
  10. Sử dụng các GEO Meta.
  Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng trang web trên Google
  Các yếu tố ảnh hưởng xấu đến giá trị của liên kết ngoài
  ----------------------------------------------------------------
  1. Tên miền mất Index vì Spam
  2. Liên kết với những Web Spam
  3. Liên kết có được do mua bán
  4. Tên miền chứa nhiều link từ Web Spam
  5. Tên miền không có links có độ trusted cao
  Những yếu tố tiêu cực đến thứ hạng - không nên dùng
  ----------------------------------------------------------------
  1. Nội dung ẩn với người dùng
  2. Link từ trang bán liên kết
  3. Link từ web Spam
  4. Link đến web Spam
  5. Lỗi server không thời gian dài
  6. Lặp đi lặp lại quá nhiều cùng một Anchor Text
  7. Che dấu Địa chỉ IP
  8. Ẩn văn bản bên ngoài khu vực hiển thị (ngoài màn hình)
  9. Chứa quá nhiều tham số động trong URL
  10. Quá nhiều links từ các website trong cùng 1 vùng địa chỉ IP
  11. Nhồi nhét từ khóa trong nội dung, title, alt,..
  12. Ẩn văn bản bằng CSS (display: none)
  13. Nhồi nhét từ khóa trong Title
  14. Nhồi nhét từ khóa trong URL
  15. Nhồi nhét từ khóa trong thẻ Description
  16. Nhồi nhét từ khóa trong thẻ Keywords
  17. Nhồi nhét từ khóa trong ALT
  18. Nội dung ALT giống nhau
  19. Liên kết từ những website chất lượng thấp
  20. Quá nhiều links từ website cùng chủ sở hữu
  21. Sử dụng Cloaking - che đậy nội dung với người dùng.
  22. Redirect từ nhiều domain cũ.
  23. URL quá dài
  24. Title quá dài
  25. Quá nhiều anchor text ở footers
  26. Quá nhiều link Nofollow trong Liên kết nội bộ
  27. Liên kết từ các diễn đàn (chữ kí, profile, vv…) nguồn Internet

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét