13:48 - 02/01/2015

[Yêu cầu thủ thuật] Tạo Recent posts Blogspot 2 cột 7 bài viết

  Trả lời yêu cầu thủ thuật từ bạn đọc có nick LASAN-HUẾ gửi tới ThaiAiTi.com yêu cầu chia sẻ thủ thuật tạo Recent post cho Blogspot giống như hình demo bên dưới

  [Yêu cầu thủ thuật] Tạo Recent posts Blogspot 2 cột 7 bài viết

  Dạng Recent post này mình tạm gọi là 2 cột 7 bài viết được hiển thị 1 cột trái hiển thị 1 bài viết mới nhất theo nhãn hoặc toàn Blog, Cột phải hiển thị 6 bài viết kế tiếp trong 1 nhãn chỉ định hoặc cho toàn Blog

  Cách thực hiện như sau:
  (Dành cho người thiết kế Blogspot chuyên nghiệp)
  - Bước 1: Chèn đoạn code sau vào nơi bạn cần hiển thị box:
  <div id='thaiaiti-main-cot2'>
    <div class='labelposts'>
    <div class='labelname'><a href='/search/label/Xã%20hội'>Trang trí đám cưới</a></div>
  <div class='contpost'>
  <script language='JavaScript'> /* <![CDATA[ */      
  numposts=7;
  labelsummaryposts = 20;
  document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/Tin%20tức?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showposts\"><\/script>");/* ]]> */ </script>
  <script>/* <![CDATA[ */  
     eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('m(h i=0;i<1.n;i++)0==i&&c.b(\'<5 9="k"><5 9="j"><a 3="\'+1.2[i]+\'" 2="\'+1.2[i]+\'" 4="\'+1.6[i]+\'"><7 " 3="\'+1.2[i]+\'" 2="\'+1.2[i]+\'" g="\'+1.7.f[i]+\'"/></a><8><a 3="\'+1.2[i]+\'" 2="\'+1.2[i]+\'" 4="\'+1.6[i]+\'">\'+1.2[i]+"</a></8></5>"+l(1.p[i],q)+"...</5>"),0<i&&c.b(\'<e 9="o"><d><a 3="\'+1.2[i]+\'" 2="\'+1.2[i]+\'" 4="\'+1.6[i]+\'"><7 " 3="\'+1.2[i]+\'" 2="\'+1.2[i]+\'" g="\'+1.7.f[i]+\'"/></a><8><a 3="\'+1.2[i]+\'" 2="\'+1.2[i]+\'" 4="\'+1.6[i]+\'">\'+1.2[i]+"</a></8></d></e>");',27,27,'|u|title|alt|href|div|url|img|h2|class||write|document|li|ul||src|var||thumb|firstpost|stripHtmlTags|for|max|listpost|content|labelsummaryposts'.split('|'),0,{}))/* ]]> */      </script>
  </div>
  </div>
  </div> 
  Chú ý: Thay đoạn in đậm chữ đỏ ở trên thành tên nhãn bạn muốn hiển thị
  Nếu muốn hiển thị cho toàn blog bạn xóa tên nhãn ở trên và nó sẽ trở thành như sau  /feeds/posts/default?max-results=

  - Bước 2: Chèn đoạn code sau trên </head>
  <script language='JavaScript'>
  var maxEntries = 7;
  nocmtext = &quot;0 nhận xét&quot;;
  cmtext = &quot;nhận xét&quot;;
  imgr = new Array();
  imgr[0] = &quot;http://bit.ly/hGWr7r&quot;;
  showRandomImg = true;
  labelnumposts = 4;
  lsumposts = 100;
  showPostDate = true;
  /* <![CDATA[ */  
  var tgs = new Array( 'div','td','tr');
  var szs = new Array('9px','12px','16px','19px','24px','30px');
  var startSz = 1;var currenttab = 1;var maxtab = 3; var round_t = setTimeout("roundHotNews()",5000);

  </script>
  - Bước 3: Chèn đoạn CSS sau trên ]]></b:skin>
  #thaiaiti-main-cot2 {
  float: left;
  width: 100%;margin-bottom: 10px;
  background: url(http://xemvl.net/images/bg_gt.jpg) no-repeat top left;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost .firstpost img {
  width: 310px;
  height: 160px;
  margin-right: 15px;
  float: left;
  margin-left: 10px;
  margin-bottom: 10px;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost .firstpost {
  background: transparent;width: 310px;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts {
  background: transparent;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .labelname {
  float: left;
  width: 100%;
  margin-bottom: 2px;
  margin-top: 2px;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost .firstpost h2 a {
  color: #048cb9 !important;
  font: bold 12px arial;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost .firstpost h2 {
  height: 30px !important;overflow: hidden;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost ul.listpost li img {
  width: 96px;margin-bottom: 8px;
  height: 65px;
  float: left !important;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost ul.listpost li {
  margin: 0px;
  float: left;
  margin-right: 0px;
  width: 87px;
  overflow: hidden;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost ul.listpost li h2 a {
  font: 12px arial;
  color: #00437c;
  }
  #thaiaiti-main-cot2 .labelposts .contpost ul.listpost li h2 {
  height: 29px !Important;
  overflow: hidden;
  float: left;
  }
  - Chúc bạn thực hiện thành công, mọi thắc mắc vui lòng để lại comment phía dưới. 

Bình luận & Góp ý

4 nhận xét:

Đăng nhận xét