21:21 - 30/12/2014

[Thủ thuật yêu cầu] Tạo dock Menu đính trượt bên phải màn hình giống ThaiAiTi.com

  Trả lời yêu cầu chia sẻ thủ thuật của bạn Bác Sĩ Windows gửi tới ThaiAiTi.com. Yêu cầu chia sẻ thủ thuật tạo Menu đính trượt bên phải màn hình giống Website ThaiAiTi.com. 1 mẫu Dock menu khá chuyên nghiệp và độc đáo được ThaiAiTi.com sử dụng cho giao diện Website bản chào mừng năm 2015. 

  [Thủ thuật yêu cầu] Tạo dock Menu đính trượt bên phải màn hình giống ThaiAiTi.com


  Với mẫu Menu Blogspot trên được sử dụng HTML, CSS, JS với các tính năng hữu ích và bắt mắt như:
  - Luôn đính bên phải màn hình và trượt dọc khi kéo trang.
  - Hover hiển thị mô tả

  * Cách thực hiện khá đơn giản như sau:
  (Dành cho người thiết kế Blogspot chuyên nghiệp)

  - Bước 1: Bạn chèn đoạn CSS sau trên ]]></b:skin>
  .menudoc-thaiaiti {
  width: 50px;
  background: #eee;
  position: absolute;
  min-height: 100%;
  top: 0;z-index: 9;
  left: 0;
  border-right: 1px solid #e5e5e5;
  box-shadow: 0 0 2px #ddd;
  -moz-box-shadow: 0 0 2px #ddd;transition: all 0.5s ease 0s;
  -moz-transition: all 0.5s ease 0s;
  -webkit-transition: all 0.5s ease 0s;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li {
  list-style: none;
  height: 30px;
  padding: 0;
  width: 100%;
  float: left;
  margin-bottom: 2px;
  padding-top: 5px;
  padding-bottom: 5px;
  border-left: 3px solid #eee;
  transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -moz-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -webkit-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li:hover {
  background: #ddd;
  border-left: 3px solid #aaa;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul p {
  font: bold 8px arial;
  float: left;
  width: 100%;
  overflow: hidden;
  margin-top: 12px;
  padding: 0;
  text-transform: uppercase;
  color: #666;
  margin-bottom: 2px;
  text-align: center;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li img {
  float: left;
  width: 100%;
  border-radius: 100%;
  height: 100%;
  margin-left: 7px;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li span {
  width: 0;
  left: 38px;
  padding: 0;
  position: absolute;
  overflow: hidden;
  font: 15px tahoma;
  white-space: nowrap;
  height: 20px;
  transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -moz-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  -webkit-transition: background-color 0.3s ease 0s;
  background: #ddd;
  top: -5px;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li a {
  height: 100%;
  width: 30px;
  border-radius: 0;
  display: block;
  position: relative;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul li a:hover span {
  width: 110px;
  padding: 10px 15px;
  overflow: visible;
  }
  .menudoc-thaiaiti ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  margin-top: 46px;
  list-style: none;
  }
  .iconcanhanmenudoc {
  float: left;
  width: 100%;
  height: 50px;
  overflow: hidden;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
  margin-bottom: 10px;
  }
  .iconcanhanmenudoc img {
  float: left;
  width: 30px;
  height: 30px;
  border-radius: 100%;
  margin-left: 10px;
  margin-top: 10px;transition: all 0.5s ease 0s;
  -moz-transition: all 0.5s ease 0s;
  -webkit-transition: all 0.5s ease 0s;
  }
  .iconcanhanmenudoc img:hover {
  border: 2px solid #08c;
  margin-left: 8px;
  margin-top: 8px;
  }
  - Bước 2: Chèn đoạn code sau dưới <body>
  <div class="menudoc-thaiaiti">
  <ul>
  <div class='iconcanhanmenudoc'>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/p/tac-gia.html">
  <img src='https://lh5.googleusercontent.com/-Ql9RQ13QfsQ/U3c_rYkEFaI/AAAAAAAAIB0/MV8-IUYQHbA/s0/IMG_0034.JPG'/></a>
  </div>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/p/dao-tao.html"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-qfC8HR5ECTo/VH77-vQiyuI/AAAAAAAALd8/yI-XdjlXC3k/s0/blogger.png'/>
  <span>Thiết kế Blogspot</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/08/thaiaiti-day-thiet-ke-web-blogspot.html"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-Nv6S4hl-Ulk/VHiyQ9OQG5I/AAAAAAAALYY/UegT3lc1vdI/s0/shield-1127152508.png'/>
  <span>Đào tạo Blogspot</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="#"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-KubNqJ5Blkc/VH79N3VkKGI/AAAAAAAALeU/yRdsxkaOi2M/s0/ptss3.png'/>
  <span>Đào tạo Photoshop</span></a>
  </li>

  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/12/ho-tro.html"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-HWuB4nNz8-c/VH79qLdErbI/AAAAAAAALec/lLdIi8XxiIE/s0/hotro.png'/>
  <span>Hỗ trợ kỹ thuật</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/12/ho-tro.html"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-285dUshI7m0/VH7968Vm1YI/AAAAAAAALek/GLiuFsTy-KE/s0/lien-he.png'/>
  <span>Liên hệ</span></a>
  </li>
  <p>Công cụ</p>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2013/09/bo-driver-hoan-hao-cho-windows-xp.html"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-L4lPbIIcHdc/VH7-4YsYRcI/AAAAAAAALew/knjgEfSHud8/s0/cs.png'/>
  <span>Tải Full Driver</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/2014/04/ma-hoa-bao-mat-code-web-voi-tlooker-10.html"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-wKYsKamr0YA/VH7_mwFh4CI/AAAAAAAALe4/U04nvD1xasY/s0/security_passwo.png'/>
  <span>Mã hóa Code</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="#"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-ANMt5Aszwdk/VH8ANMUPInI/AAAAAAAALfE/6almnx6b_oE/s0/css.png'/>
  <span>Nén CSS</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-leDh5HpXrI0/VH8AoUY9aoI/AAAAAAAALfM/zJnMmfF8y4w/s0/icon-html5.png'/>
  <span>HTML5 &amp; CSS3</span></a>
  </li>
  <div id='stickybythaiaiti'>
  <p>Đồ họa</p>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Photoshop"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-o8jxu2MRD_Y/VH780s3_f4I/AAAAAAAALeM/aXZtYJu_Q90/s0/pts.png'/>
  <span>Photoshop</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Adobe%20Premiere"><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-lCTuD9x_bBQ/VH8BCPVU6MI/AAAAAAAALfU/RAvtCLnu2Lk/s0/file-premiere.png'/>
  <span>Premier Pro</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/After%20effect"><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-yccXUKksR1E/VH8BeYkY65I/AAAAAAAALfc/CaPsCbBQAz8/s0/a.png'/>
  <span>After Efect</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Proshow%20Gold"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-LcZgFOUmrhA/VH8C0oLJ-iI/AAAAAAAALfo/iwrGbgyTChw/s0/dvd.png'/>
  <span>Proshow Gold</span></a>
  </li>
  <p>Thủ thuật</p>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-qfC8HR5ECTo/VH77-vQiyuI/AAAAAAAALd8/yI-XdjlXC3k/s0/blogger.png'/>
  <span>Blogspot</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20PC"><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-BMLOjOYpVok/VH8DroDFYyI/AAAAAAAALf0/2R6SmTDk7XM/s0/psd_files_28.jpg'/>
  <span>Hệ điều hành</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Mạng%20máy%20tính"><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-uPCIn2y3GxM/VH8ELLpZS4I/AAAAAAAALf8/TtvwreSRWUQ/s0/browser-icons.png'/>
  <span>Internet</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Văn%20phòng"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-20KHjy4INLg/VH8FUvwQxyI/AAAAAAAALgI/aDMWKCDuisM/s0/print-icon.png'/>
  <span>Văn phòng</span></a>
  </li>
  <li>
  <a href="http://www.thaiaiti.com/search/label/Smartphone"><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-TN2uSB8VdeA/VH8FUlbgCzI/AAAAAAAALgM/KssrxF1Yuy0/s0/iPhone-White-Mockup.png'/>
  <span>Smartphone</span></a>
  </li>
  </div>
  </ul>
  </div>
  - Bước 3: Chèn đoạn Code sau trên </head> 
  <script type="text/javascript">document.write('\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u003d\u0020\u0033\u0037\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u0063\u0068\u0069\u1ec1\u0075\u0020\u0063\u0061\u006f\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u0071\u0075\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u006f\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u003d\u0020\u0030\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u006b\u0068\u006f\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0074\u006f\u0070\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u006b\u0068\u0069\u0020\u0064\u00ed\u006e\u0068\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0074\u006f\u0070\u004f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0020\u003d\u0020\u0036\u0030\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u006b\u0068\u006f\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0074\u1eeb\u0020\u0074\u006f\u0070\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u006b\u0068\u0069\u0020\u0062\u1eaf\u0074\u0020\u0111\u1ea7\u0075\u0020\u0064\u00ed\u006e\u0068\u0020\u0028\u0074\u1ee9\u0063\u0020\u006c\u00e0\u0020\u006b\u0068\u006f\u1ea3\u006e\u0067\u0020\u0063\u00e1\u0063\u0068\u0020\u0074\u00ed\u006e\u0068\u0020\u0074\u1eeb\u0020\u0074\u0072\u00ea\u006e\u0020\u0078\u0075\u1ed1\u006e\u0067\u0020\u0111\u1ebf\u006e\u0020\u0076\u1ecb\u0020\u0074\u0072\u00ed\u0020\u0111\u1eb7\u0074\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u0020\u0029\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0066\u006f\u006f\u0074\u0065\u0072\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u003d\u0020\u0030\u003b\u0020\u002f\u002f\u0020\u0110\u1ecb\u006e\u0068\u0020\u0076\u1ecb\u0020\u0111\u0069\u1ec3\u006d\u0020\u0064\u1eeb\u006e\u0067\u0020\u0063\u1ee7\u0061\u0020\u0062\u0061\u006e\u006e\u0065\u0072\u002c\u0020\u0074\u00ed\u006e\u0068\u0020\u0074\u1eeb\u0020\u0063\u0068\u00e2\u006e\u0020\u006c\u00ea\u006e\u000a\u002f\u002a\u0020\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u0020\u002a\u002f\u000a\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0020\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0028\u0029\u007b\u000a\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0028\u0029\u0020\u003e\u003d\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0029\u0020\u007b\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0061\u004f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0020\u003d\u0020\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u006f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0028\u0029\u003b\u000a\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u0029\u002e\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0028\u0029\u0020\u002d\u0020\u0024\u0066\u006f\u006f\u0074\u0065\u0072\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u002d\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u003c\u0020\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u0020\u002b\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0029\u0020\u007b\u000a\u0076\u0061\u0072\u0020\u0024\u0074\u006f\u0070\u0020\u003d\u0020\u0024\u0028\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u0029\u002e\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0028\u0029\u0020\u002d\u0020\u0024\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u002d\u0020\u0024\u0066\u006f\u006f\u0074\u0065\u0072\u0048\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u0020\u002d\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u002d\u0020\u0031\u0038\u0035\u003b\u000a\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0061\u0074\u0074\u0072\u0028\u0027\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u0027\u002c\u0020\u0027\u0070\u006f\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0061\u0062\u0073\u006f\u006c\u0075\u0074\u0065\u003b\u0020\u0074\u006f\u0070\u003a\u0027\u002b\u0024\u0074\u006f\u0070\u002b\u0027\u0070\u0078\u003b\u0027\u0029\u003b\u000a\u000a\u007d\u0065\u006c\u0073\u0065\u0020\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u0020\u002b\u0020\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u0020\u003e\u0020\u0024\u0074\u006f\u0070\u004f\u0066\u0066\u0073\u0065\u0074\u0029\u0020\u007b\u000a\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0061\u0074\u0074\u0072\u0028\u0027\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u0027\u002c\u0020\u0027\u0062\u0061\u0063\u006b\u0067\u0072\u006f\u0075\u006e\u0064\u003a\u0023\u0065\u0065\u0065\u003b\u0070\u006f\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0066\u0069\u0078\u0065\u0064\u003b\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u002d\u0074\u006f\u0070\u003a\u0020\u0035\u0035\u0070\u0078\u003b\u0062\u006f\u0072\u0064\u0065\u0072\u002d\u0072\u0069\u0067\u0068\u0074\u003a\u0020\u0031\u0070\u0078\u0020\u0073\u006f\u006c\u0069\u0064\u0020\u0023\u0065\u0035\u0065\u0035\u0065\u0035\u003b\u002d\u0077\u0065\u0062\u006b\u0069\u0074\u002d\u0074\u0072\u0061\u006e\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0020\u0061\u006c\u006c\u0020\u0030\u002e\u0035\u0073\u0020\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u0030\u0073\u003b\u002d\u006d\u006f\u007a\u002d\u0074\u0072\u0061\u006e\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0020\u0061\u006c\u006c\u0020\u0030\u002e\u0035\u0073\u0020\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u0030\u0073\u003b\u0074\u0072\u0061\u006e\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0020\u0061\u006c\u006c\u0020\u0030\u002e\u0035\u0073\u0020\u0065\u0061\u0073\u0065\u0020\u0030\u0073\u003b\u0062\u006f\u0078\u002d\u0073\u0068\u0061\u0064\u006f\u0077\u003a\u0020\u0030\u0020\u0030\u0020\u0032\u0070\u0078\u0020\u0023\u0064\u0064\u0064\u003b\u0077\u0069\u0064\u0074\u0068\u003a\u0020\u0035\u0030\u0070\u0078\u003b\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u003a\u0020\u0031\u0030\u0030\u0025\u003b\u007a\u002d\u0069\u006e\u0064\u0065\u0078\u003a\u0020\u0039\u003b\u0020\u0074\u006f\u0070\u003a\u0027\u002b\u0024\u0070\u0061\u0064\u0064\u0069\u006e\u0067\u002b\u0027\u0070\u0078\u003b\u0027\u0029\u003b\u000a\u007d\u0065\u006c\u0073\u0065\u007b\u000a\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0061\u0074\u0074\u0072\u0028\u0027\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u0027\u002c\u0020\u0027\u0070\u006f\u0073\u0069\u0074\u0069\u006f\u006e\u003a\u0072\u0065\u006c\u0061\u0074\u0069\u0076\u0065\u003b\u0027\u0029\u003b\u000a\u007d\u000a\u007d\u000a\u007d\u000a\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u000a\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0028\u0029\u003b\u000a\u007d\u0029\u003b\u000a\u002f\u002a\u0020\u005d\u005d\u003e\u0020\u002a\u002f\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e\u000a\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003d\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002f\u006a\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003e\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u002f\u002f\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0024\u0028\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u0029\u002e\u0072\u0065\u0061\u0064\u0079\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0020\u0028\u0029\u0020\u007b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0027\u0029\u002e\u0068\u0074\u006d\u006c\u0028\u0027\u003c\u0061\u0020\u0068\u0072\u0065\u0066\u003d\u0022\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u002e\u0063\u006f\u006d\u002f\u0022\u003e\u003c\u002f\u0061\u003e\u0027\u0029\u003b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0073\u0065\u0074\u0049\u006e\u0074\u0065\u0072\u0076\u0061\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0020\u0028\u0029\u0020\u007b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0069\u0066\u0020\u0028\u0021\u0024\u0028\u0027\u0023\u0073\u0074\u0069\u0063\u006b\u0079\u0062\u0079\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u003a\u0076\u0069\u0073\u0069\u0062\u006c\u0065\u0027\u0029\u002e\u006c\u0065\u006e\u0067\u0074\u0068\u0029\u0020\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u002e\u006c\u006f\u0063\u0061\u0074\u0069\u006f\u006e\u002e\u0068\u0072\u0065\u0066\u0020\u003d\u0020\u0027\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u002e\u0063\u006f\u006d\u0027\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u007d\u002c\u0020\u0031\u0030\u0030\u0030\u0029\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u007d\u0029\u0020\u000a\u002f\u002f\u005d\u005d\u003e\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e')</script>
  * Chú ý: Trong template blogspot của bạn phải có bộ jQuery v1.8 thì hiệu ứng trên mới có tác dụng nhé
  - Nếu menu trên bạn không cần cuộn khi kéo trang thì bạn bỏ thao tác ở bước 3 nhé.
  - Nếu trong template chưa có. Bạn vui lòng thêm đoạn code dưới đoạn code ở bước 3:
  <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/> 
  * Chúc bạn thực hiện thành công, mọi thắc mắc vui lòng để lại comment phía dưới. 
  Nếu bạn đam mê Blogspot, Hãy tham gia khóa học thiết kế Blogspot tại Hà Nội. Chi tiết tại đây

Bình luận & Góp ý

17 nhận xét:

Đăng nhận xét