14:19 - 20/12/2014

Code tạo tab mới dạng quảng cáo popup khi click bất kỳ trên Website

  Giới thiệu cho bạn đọc và người thiết kế Blogspot chuyên nghiệp thêm 1 dạng quảng cáo thú vị. Với dạng quảng cáo này nhằm tạo ra 1 cửa sổ trình duyệt mới khi người dùng kích chuột vào bất kỳ vị trí nào trên Website của bạn. 


  Code tạo tab mới dạng quảng cáo popup khi click bất kỳ trên Website


  Một thủ thuật khá hay và hữu ích. Bạn có thể thực hiện bằng cách sau đây.

  Chỉ cần chèn đoạn code sau trên </body> hoặc dưới <body>
  (Dành cho người thiết kế Blogspot chuyên nghiệp)
  <script type='text/javascript'>//<![CDATA[function addEvent(obj, eventName, func){    if (obj.attachEvent)    {    obj.attachEvent("on" + eventName, func);    }    else if(obj.addEventListener)    {    obj.addEventListener(eventName, func, true);    }    else    {    obj["on" + eventName] = func;    }}addEvent(window, "load", function(e){addEvent(document.body, "click", function(e){// -------------- Cấu hình chung cho popup --------------------var params = 'height='+1+',width=' +1+ ',left=9999,top=9999,location=0,toolbar=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0';  // -------------- popup 2 --------------------if(document.cookie.indexOf("adf") == -1){var w = window.open("http://www.thaiaiti.com/",'adf', params);if (w){document.cookie = "popunder1=adf";w.blur();}window.focus();}
  });});  
  //]]></script>
  * Chú ý: Thay địa chỉ liên kết màu đỏ tô đậm ở trên bằng liên kết của bạn tùy ý.
  Chúc bạn thành công ! Mọi thắc mắc vui lòng để lại dưới khung comment. ThaiAiTi.com cung cấp cho bạn dùng 1 kho thủ thuật dành cho Blogspot chuyên nghiệp tại đây.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét