21:13 - 04/04/2014

Tự tạo thanh cuộn Web cho riêng mình nhanh chóng bằng CSS3

  Thủ thuật Tự tạo thanh cuộn Web cho riêng mình nhanh chóng bằng CSS3, Đoạn CSS3 Webkit này sẽ thay thế các thanh cuộn HTML cổ điển ban đầu, bạn có thể tùy chỉnh lại nó theo ý thích của bạn. Blogger của bạn sẽ trông xinh đẹp, chuyên nghiệp hơn với sự giúp đỡ của CSS3. Tạo cho độc giả có cái nhìn mới hơn về trang web của bạn và cũng nhằm thu hút khác truy cập.  Chèn đoạn code bên dưới trên ]]></b:skin>

  /* Webkit override Scrollbar with CSS3 by ThaiAiTi */
  ::-webkit-scrollbar {
  width: 8px; height:8px;
  }
  ::-webkit-scrollbar-track {
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0,0,0,0.3);
  background:#fff;
  }
  ::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: rgba(186,35,35,0.8);
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5);
  }
  ::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive {
  background: rgba(186,35,35,0.4);
      -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5);
      }

  - Ghi chúDo đây là mã CSS3 do vậy chỉ hoạt động trên một số trình duyệt hỗ trợ CSS3 như: Google Chroome, Moliza Firefox mới nhất, IE9+ trở lên.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét