20:59 - 04/04/2014

Tạo Button lên đầu trang Web tự động hiển thị

  Thủ thuật Tạo Button lên đầu trang Web tự động hiển thị khi bạn kéo tranh cuộn của trình duyệt Web xuống gần dưới trang Web  - Chèn đoạn Code sau trên </head>
  <script type="text/javascript">document.write('\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003d\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002f\u006a\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003e\u000a\u002f\u002f\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u000a\u0024\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0024\u002e\u0066\u006e\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0054\u006f\u0070\u003d\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0024\u0028\u0074\u0068\u0069\u0073\u0029\u002e\u0068\u0069\u0064\u0065\u0028\u0029\u002e\u0072\u0065\u006d\u006f\u0076\u0065\u0041\u0074\u0074\u0072\u0028\u0022\u0068\u0072\u0065\u0066\u0022\u0029\u003b\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u0021\u003d\u0022\u0030\u0022\u0029\u007b\u0024\u0028\u0074\u0068\u0069\u0073\u0029\u002e\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006e\u0028\u0022\u0073\u006c\u006f\u0077\u0022\u0029\u007d\u0076\u0061\u0072\u0020\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0044\u0069\u0076\u003d\u0024\u0028\u0074\u0068\u0069\u0073\u0029\u003b\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0069\u0066\u0028\u0024\u0028\u0077\u0069\u006e\u0064\u006f\u0077\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u003d\u003d\u0022\u0030\u0022\u0029\u007b\u0024\u0028\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0044\u0069\u0076\u0029\u002e\u0066\u0061\u0064\u0065\u004f\u0075\u0074\u0028\u0022\u0073\u006c\u006f\u0077\u0022\u0029\u007d\u0065\u006c\u0073\u0065\u007b\u0024\u0028\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0044\u0069\u0076\u0029\u002e\u0066\u0061\u0064\u0065\u0049\u006e\u0028\u0022\u0073\u006c\u006f\u0077\u0022\u0029\u007d\u007d\u0029\u003b\u0024\u0028\u0074\u0068\u0069\u0073\u0029\u002e\u0063\u006c\u0069\u0063\u006b\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0024\u0028\u0022\u0068\u0074\u006d\u006c\u002c\u0020\u0062\u006f\u0064\u0079\u0022\u0029\u002e\u0061\u006e\u0069\u006d\u0061\u0074\u0065\u0028\u007b\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0070\u003a\u0030\u007d\u002c\u0022\u0073\u006c\u006f\u0077\u0022\u0029\u007d\u0029\u007d\u007d\u0029\u003b\u000a\u0024\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u0020\u007b\u000a\u0024\u0028\u0022\u0023\u0074\u006f\u0070\u0070\u0061\u0067\u0065\u0074\u0068\u0061\u0069\u0061\u0069\u0074\u0069\u0022\u0029\u002e\u0073\u0063\u0072\u006f\u006c\u006c\u0054\u006f\u0054\u006f\u0070\u0028\u0029\u003b\u000a\u007d\u0029\u003b\u000a\u002f\u002f\u005d\u005d\u003e\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e')</script>
  - Chèn đoạn Code sau trên </body>
  <a href='#' id='toppagethaiaiti'/>
  <style>
  #toppagethaiaiti {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border: none;
  text-align: center;
  overflow: hidden;
  position: fixed;
  bottom: 40px;
  right: 10px;
  cursor: pointer;
  color: #666;
  text-decoration: none;
  border-radius: 50px;
  background:#820250 url(http://3.bp.blogspot.com/-Vug8W3sF3PA/UXSMCnhg68I/AAAAAAAAI_U/OhgHbKpX8r0/s1600/up.png) no-repeat;
  background-position: 12px 11px;
  }
  </style>
  - Chúc bạn thành công 

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét