15:10 - 07/04/2014

Slider images quảng cáo đơn giản mà chuyên nghiệp cho blogspot

  Cách tạo Slider ảnh dùng làm quảng cáo sản phẩm mới, khuyến mại, sản phẩm HOT... cho BLogspot, hiển thị Slider này trên Top ngoài trang chủ sẽ giúp cho Web của bạn trông rất chuyên nghiệp và thêm cún hút người xem

  Demo bạn xem hình dưới  - Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn Code sau vào nơi bạn cần hiển thị trong template hoặc chèn trực tiếp trong 1 HTML/javascrip của bạn, ok
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><center><style type="text/css">
  .container1 {
  width: 97%;padding: 0;margin: 0 auto;
  }
  .folio_block {
  position: absolute;left: 50%; top: 50%;margin: -140px 0 0 -395px;}
  .main_view {float: left;position: relative;}
  /*--Window/Masking Styles--*/
  .window {-moz-box-shadow: 0px 0px 5px #303030;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 5px #303030;
  box-shadow: 0px 0px 5px #303030;border:1px solid #000000;height:240px; width: 760px;
  margin-top:15px;overflow: hidden; /*--Hides anything outside of the set width/height--*/
  position: relative;
  margin-bottom: 4px
  }
  .image_reel {
  position: absolute;top: 0; left: 0;
  }
  .image_reel img {float: left;}
  .paging_btrix {
  position: absolute;bottom: 10px; right: -7px;width: 178px; height:47px;z-index: 100; /*--Assures the paging stays on the top layer--*/text-align: center;
  line-height: 40px;
  background: no-repeat;
  display: none;
  }
  .paging_btrix a {
  padding: 5px;text-decoration: none;color: #fff;
  }
  .paging_btrix a.active {
  font-weight: bold; background: #920000; border: 1px solid #610000;
  -moz-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  }
  .paging_btrix a:hover {font-weight: bold;}
  </style>
  <div class="container1">
  <div class="main_view">
  <div class="window">
  <div class="image_reel">
  <a href="#"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-huhwQ9yXrXU/UptC5b47IfI/AAAAAAAAAV4/_gFeJ3yKSnY/s0/tich+luy+mua+hang+thang+11+%284%29.jpg" width='760' /></a>
  <a href="#"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-0kezIb9h4k0/UptC2bwJ4lI/AAAAAAAAAVA/J4CAb16hqDc/s0/bannerthoitrangnam.jpg" width='760' /></a>
  <a href="#"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-6akTSiXnpDk/UptC2N3oeRI/AAAAAAAAAVE/V6SNP3THzNk/s0/banner+tuyen+dung+thang+11.jpg" width='760' /></a>
  <a href="#"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-72jA1v942lg/UptDMvTMq2I/AAAAAAAAAWA/_JX-i2oQq8k/s0/m%E1%BA%AFt+k%C3%ADnh+ch%C3%ADnh+h%C3%A3ng.jpg" width='760' /></a>
  </div>
  </div>
  <div class="paging_btrix">
  <a href="#" rel="1">1</a>
  <a href="#" rel="2">2</a>
  <a href="#" rel="3">3</a>
  <a href="#" rel="4">4</a>
  </div>
  </div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
  //Set Default State of each portfolio piece
  $(".paging_btrix").show();
  $(".paging_btrix a:first").addClass("active");
  //Get size of images, how many there are, then determin the size of the image reel.
  var imageWidth = $(".window").width();
  var imageSum = $(".image_reel img").size();
  var imageReelWidth = imageWidth * imageSum;
  //Adjust the image reel to its new size
  $(".image_reel").css({'width' : imageReelWidth});
  //paging_btrix + Slider Function
  rotate = function(){
  var triggerID = $active.attr("rel") - 1; //Get number of times to slide
  var image_reelPosition = triggerID * imageWidth; //Determines the distance the image reel needs to slide
  $(".paging_btrix a").removeClass('active'); //Remove all active class
  $active.addClass('active'); //Add active class (the $active is declared in the rotateSwitch function)
  //Slider Animation
  $(".image_reel").animate({
  left: -image_reelPosition
  }, 500 );
  };
  //Rotation + Timing Event
  rotateSwitch = function(){
  play = setInterval(function(){ //Set timer - this will repeat itself every 3 seconds
  $active = $('.paging_btrix a.active').next();
  if ( $active.length === 0) { //If paging_btrix reaches the end...
  $active = $('.paging_btrix a:first'); //go back to first
  }
  rotate(); //Trigger the paging_btrix and slider function
  }, 3000); //Timer speed in milliseconds (3 seconds)
  };
  rotateSwitch(); //Run function on launch
  //On Hover
  $(".image_reel a").hover(function() {
  clearInterval(play); //Stop the rotation
  }, function() {
  rotateSwitch(); //Resume rotation
  });
  //On Click
  $(".paging_btrix a").click(function() {
  $active = $(this); //Activate the clicked paging_btrix
  //Reset Timer
  clearInterval(play); //Stop the rotation
  rotate(); //Trigger rotation immediately
  rotateSwitch(); // Resume rotation
  return false; //Prevent browser jump to link anchor
  });
  });
  </script>
    </center></b:if>
  - Chúc bạn thành công !


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét