15:23 - 22/04/2014

Menu Blogspot CSS chuyên nghiệp giống ThaiAiTi.com

  Mẫu Menu dành cho Website/Blogspot được sử dụng CSS và HTML nên tốc độ Load khá nhanh, ở Menu này được phân mục rất đẹp và chuyên nghiệp. Menu là 1 phần không thể thiếu cho 1 Website với Menu bạn có thể làm gọn Website của mình.Không chỉ ở những  Website bán hàng mà ngay cả Website cá nhân, tin tức, hay nghe nhạc.... Dopmenu thường được áp dụng cho các Website/BLogspot có nhiều danh mục và hiện nay trên cộng đồng mạng có khá nhiều mẫu Menu phong phú và đa dạng, nhưng hôm nay ThaiAiTi muốn gửi tới các bạn đọc thêm 1 mẫu nữa. Nhằm góp phần vào sự phong phú và phát triển của mạng cộng đồng Blogspot Việt Nam.

  Menu Blogspot CSS chuyên nghiệp giống ThaiAiTi.com

  Bạn có thể View Demo ngay trên ThaiAiTi.com

  - Cách thực hiện khá đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn Code sau vào nơi bạn cần hiển thị Menu
    <div class='menudanhmuc-thaiaiti'>  <style>  .menudanhmuc-thaiaiti{height: 37px;width:100%;margin: 0 auto;position: relative;background:#a42e0c}.home-icon1 {float: left;overflow: hidden;background:#2882bc;padding: 7px 10px;margin-right: 10px;}.menudanhmuc-thaiaiti ul{list-style:none;padding: 0;width: 940px;margin: 0 auto;overflow: hidden;height: 37px;}.menudanhmuc-thaiaiti li{float:left;padding:0px;}.menudanhmuc-thaiaiti ul li a {color: #fff;padding-top: 11px;padding-bottom:10px;font:bold 13px arial;}.menudanhmuc-thaiaiti ul ul li a {color: #fff !important;font:13px arial;padding-top: 8px;height: 23px;padding-left: 8px;text-transform: none;border: none;}.menudanhmuc-thaiaiti ul ul li a:hover {text-decoration: underline;color: #ff0 !important;}.menudanhmuc-thaiaiti li a{color:#fff;display:block;line-height:35px;margin:0px;padding:0px 10px;text-align:center;text-decoration:none;}.menudanhmuc-thaiaiti li a:hover, .menudanhmuc-thaiaiti ul li:hover a{background:#2882bc;color:#fff;text-decoration:none;}.menudanhmuc-thaiaiti li ul{background:#2882bc;margin-top: -1px !important;display:none;height:auto;padding:0px;margin:0px;border-top: none;position:absolute;width:auto;z-index:200;overflow: hidden;border: solid 5px #992E0F;border-top: none;margin-left: -5px;}.menudanhmuc-thaiaiti li:hover ul{display:block;}.menudanhmuc-thaiaiti li li {display:block;float:left;margin:0px;width:150px;}.menuaddgon-thaiaiti {float: left;width: 150px;height: 100%;}.menuaddgon-thaiaiti h1 {font: bold 14px arial;padding: 10px 8px;margin: 0;color: #fff;height: 10px;width: 150px;overflow: hidden;float: left;}.menudanhmuc-thaiaiti li:hover li a{background:none;}.menudanhmuc-thaiaiti li ul a{display:block;height:35px;font-size:12px;font-style:normal;margin:0px;padding:0px 10px 0px 15px;text-align:left;}.menudanhmuc-thaiaiti li ul a:hover, .menudanhmuc-thaiaiti li ul li:hover a{border:0px;background:#2882bc}.menudanhmuc-thaiaiti p{clear:left;}.menu-right {float: right;}.menu-right li a:hover {background: transparent !important;color: #ff0 !important;}#thaiaiti-menutop-right {float: right;}#thaiaiti-menutop-right a {float: left;color:#F37B24;margin-top: 13px;margin-left:5px;font: 12px arial;text-transform: uppercase;}  </style><ul> <div class='home-icon1'><a href='/'><img border='0' src='https://lh6.googleusercontent.com/-nsXCGR-1xDg/UlFeYmoGLAI/AAAAAAAAFyk/wlVyOHd9cTE/s0/home-icon.png' style='width: 20px;'/></a></div><li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='#'>Đồ họa</a></div><ul><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Photoshop</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Photoshop'>Thủ thuật</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Photoshop'>Plugins</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Share%20PSD'>Share File PSD</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/File%20Photoshop'>Mẫu thiệp cưới PSD</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Dựng Phim</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Premiere'>Premiere Pro</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/After%20effect'>After Efects</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Avid%20liquid%207'>Avid Liquid 7</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/proshow%20gold'>Proshow Gold</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Tổng hợp</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Flash'>Flash</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Media'>Media</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Photoshop%20và%20Đồ%20họa'>Ðồ họa kỹ thuật</a></li></div></ul></li><li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='#'>WordPress</a></div><ul><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Template WP</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20Wordpress'>Template Pro</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20Wordpress'>Thủ thuật Fre</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Thủ thuật WP</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20Wordpress'>Thủ thuật</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20Wordpress'>Plug-Ins</a></li></div></ul></li>
  <li><div class='themmau1'><a class='trigger' href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20blogger'>Blogspot Tips</a></div><ul><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Thủ thuật</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Recents%20Blogspot'>Recent Posts</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Related%20Blogspot'>Related Posts</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Slider%20Post%20Blogspot'>Slider Posts</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Slider%20images%20Blogspot'>Slider Images</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Popular%20Blogspot'>Popular Posts</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Comments%20Blogspot'>Comments</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Menu%20Blogspot'>Menu</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Navigation%20Blogspot'>Navigation</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/07/thu-thuat-lay-data-blogspot-cua-nguoi.html'>Advertising</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/07/thu-thuat-lay-data-blogspot-cua-nguoi.html'>Plug-Ins</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Templates</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20blogger'>Temp bán hàng</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20blogger'>Temp tin tức</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20blogger'>Temp Game</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20blogger'>Temp Phim,Video</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20blogger'>Temp Nghe nhạc</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Template%20blogspot%20Free'>Temp Free</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Tổng hợp</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger'>Thủ thuật tổng hợp</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger'>Học Blogspot online</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/11/huong-dan-tao-blogspot-cai-at-template.html'>Khởi tạo Blogspot</a></li></div></ul></li>
  <li><div class='themmau2'><a class='trigger' href='#'>Thủ thuật</a></div><ul><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>HĐH Windows</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Hệ%20điều%20hành'>Ghost &amp; Windows</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Dữ%20liệu%20-%20File'>Dữ liệu - File</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/07/cap-nhat-driver-tot-nhat-am-bao-khong_2.html' target='_blank'>Cập nhật Drivers</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/H%E1%BB%87%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%A0nh'>Hệ điều hành</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20PC'>Thủ thuật máy tính</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Văn%20phòng'>Văn phòng</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Mạng máy tính</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Mạng%20máy%20tính'>Internet - Email</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Bảo%20mật'>Bảo mật</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Diệt%20Virut'>Diệt Virus</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Dành cho di động</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Androi'>Androi</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/iphone'>Iphone/IOS</a></li></div></ul></li><li><div class='themmau2'><a href='#'>Công cụ</a></div><ul><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Mạng Internet</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/11/huong-dan-tao-blogspot-cai-at-template.html'>Cài đặt teamview</a></li><li><a href='https://googledrive.com/host/0B4DGSbbFJaMuX1M2S1NNSXpoMlk'>Làm đẹp CSS</a></li><li><a href='http://whichloadsfaster.com/?amp;l=www.thaiaiti.com/&amp;r=www.dantri.com'>Kiểm tra tốc độ Web</a></li><li><a href='https://sites.google.com/site/thaiaiti1992/Teamview_ThaiAiTi.rar' target='_blank'>Tải teamview</a></li><li><a href='/2013/01/phan-mem-vao-facebook-tot-nhat-tuyet-voi.html'>Cách vào Facebook</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;http://www.ma-config.com/en/installplugin/0.html&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=900,height=600,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Cập nhật Drivers</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2014/04/cong-cu-oi-link-drivegoogle-thanh-link.html'>Đổi link GoogleDrive</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2014/04/ua-webblogspot-len-microsoft-bing-nhanh.html'>Đưa Web lên Bing</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2014/04/ua-webblogspot-len-bo-may-tim-kiem.html'>Đưa Web lên Google</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Phát triển Web</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/07/thu-thuat-lay-data-blogspot-cua-nguoi.html'>Lấy data blogspot</a></li><li><a href='http://www.css3maker.com/'>Tạo CSS3 tự động</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;http://whichloadsfaster.com/&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=500,height=900,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Ai load nhanh?</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;http://iphone4simulator.com/&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=500,height=900,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Test giao diện</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2014/04/ma-hoa-bao-mat-code-web-voi-tlooker-10.html'>Mã hóa Code</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/09/upload-va-lay-link-flash-on-gian-va.html'>Lấy Link Flash</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;https://622a1c66-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/hohoangthai/color-codes.swf&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=500,height=400,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Bảng mã màu</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;https://622a1c66-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/hohoangthai/lay%20code%20flash.swf&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=500,height=400,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Lấy code Flash</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;https://622a1c66-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/hohoangthai/photoshop%20online.swf&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=900,height=600,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Photoshop Online</a></li><li><a onclick='window.open(&apos;http://www.dudamobile.com&apos;,&apos;new&apos;,&apos;resizable=no,toolbar=no,menubar= no,location=no,directories=no,status=no,top=30,left=500,width=900,height=600,scrollbars=no&apos;);return false' src='#'>Temp Mobile Blogger</a></li></div></ul></li>    <li><div class='themmau3'><a class='trigger' href='#'>Giải trí</a></div><ul><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Nghe nhạc</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2014/01/nhung-ca-khuc-hay-theo-thoi-gian.html'>Nghe Nhạc ThaiAiTi</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Nghe%20nh%E1%BA%A1c'>Nhạc nước ngoài</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Nghe%20nh%E1%BA%A1c'>Nhạc Trẻ</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Nghe%20nh%E1%BA%A1c'>Nhạc sàn</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Nghe%20nh%E1%BA%A1c'>Nhạc trữ tình</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Xem Phim</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/C%E1%BB%95%20t%C3%ADch%20VN'>Cổ tích VN</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Phim%20Full%20HD'>Phim 1 tập</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/C%E1%BB%95%20t%C3%ADch%20VN'>Phim Việt Nam</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Phim%20Full%20HD'>Tâm lý</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Phim%20Full%20HD'>Hành động</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Phim%20Full%20HD'>Hài</a></li></div><div class='menuaddgon-thaiaiti'><h1>Tổng hợp</h1><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2013/11/tvonline.html'>Tivi Online</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Game'>Game mini</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Video%20Clip'>Video Clip</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Thủ%20thuật%20blogger'>Clip hài</a></li></div></ul></li>
  <url class='menu-right'><li><a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/H%E1%BB%8Dc%20Blogspot'><img src='https://lh5.googleusercontent.com/-RskhLJez0dE/U02LVzrQCMI/AAAAAAAAHhk/aYpDGOv8hp8/s0/mayquay.PNG' style='margin-right: 5px;float: left;margin-top:3px;'/>Học Blogspot</a></li><li><a href='http://www.thaiaiti.com/2014/03/anhdep.html'><img src='https://lh6.googleusercontent.com/-ArYZZmjlTTI/U02LV6jxFBI/AAAAAAAAHhg/d1bbyedCy-4/s0/mayanh.png' style='margin-right: 5px;float: left;margin-top:3px;'/>Ảnh</a></li></url>
  </ul></div>
  Chúc bạn thành công !

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét