20:50 - 04/04/2014

Hiển thị thông điệp khi dùng Button Hỗ trợ trực tuyến bằng Chát Yahoo

    Chia sẻ thủ thuật tự động hiển thị thông điệp khi dùng Button Hỗ trợ trực tuyến bằng Chát Yahoo


    Bạn tùy chỉnh đoạn Code sau:
    <a href='ymsgr:sendIM?thaiaiti&amp;m=Xin chào, TháiAiTi ! Mình muốn hỏi về việc...'><img src='https://lh3.googleusercontent.com/-NlM2wg-pns0/Uw3KYUJsNXI/AAAAAAAAG2Y/prBYyexOng8/h120/yahoo.PNG' style='float: right;margin-top: -5px;margin-left: -10px;width: 30px;'/></a>
    - Màu xanh ở trên chính là nick Yahoo của bạn
    - Màu đỏ bạn thay bằng thông điệp bạn muốn hiển thị trong khung chát 


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét