19:39 - 17/04/2014

Hiển thị Comment Blogspot mới nhất giống thông báo tin nhắn Facebook

  Thủ thuật sau sẽ giúp bạn hiển thị 6 comment mới nhất cho Blogspot giống thông báo tin nhắn của Facebook


  Hiển thị Comment Blogspot mới nhất giống thông báo tin nhắn Facebook

  Áp dụng thủ thuật này sẽ khiến Blog của 1 có thêm 1 cách nhìn mới và phong cách. Bạn có thể Xem Demo trực tiếp trên ThaiAiTi.com

  Hình ảnh minh họa: 
  Hiển thị Comment Blogspot mới nhất giống thông báo tin nhắn Facebook

  - Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị:
  <div class='menuthongbaocogihot-thaiaiti'>

  <style>

  .menuthongbaocogihot-thaiaiti{float:left}

  .iconallcojhot-thaiaiti{float:left}
  .boxthongbaocogihot-baiviet{float:left;width:260px;height:auto;margin-left:-100px;position:absolute;background:#111;overflow:hidden;top:32px;z-index:99999999;box-shadow:3px 3px 0 rgba(0,0,0,0.3)}
  .iconpostcojhot-binhluan a{float:left;width:90px;height:40px;top:0;display:block;position:absolute}
  .iconpostcojhot-binhluan{float:left}
  .tieudecojhot{float:left;background:#222;overflow:hidden;height:30px;border-left:1px solid #000;padding:5px 10px}
  .tieudecojhot h1{float:left;text-transform:uppercase;font:11px arial;margin-top:-5px;color:#fff}
  .tieudecojhot p{color:#fff;font:11px arial;padding:0 5px;background:#f00;float:left;margin-top:-1px;margin-left:-20px;border-radius:50px}
  .boxthongbaocogihot-baiviet .play-dong{display:none}
  .boxthongbaocogihot-baiviet .postthaiaiti-fullbaiviet-anhnho img{float:left;display:block;width:96px;margin-right:8px;height:60px;overflow:hidden;background:#fff;border:none;padding:0}
  .boxthongbaocogihot-baiviet .postthaiaiti-fullbaiviet-anhnho li{float:left;height:70px;width:240px;margin-right:0;overflow:hidden;list-style:none;padding-left:10px;border-bottom:1px solid #333;margin-bottom:10px}
  .boxthongbaocogihot-baiviet .postthaiaiti-fullbaiviet-anhnho .entry-title{overflow:hidden;margin-top:0;float:none;height:64px}
  .boxthongbaocogihot-baiviet .postthaiaiti-fullbaiviet-anhnho a{font:bold 12px arial;color:#fff}
  .boxthongbaocogihot-baiviet .tieudeboxbenphai a{float:left;width:260px;background:#111;padding:5px 10px;color:#fff;height:15px;font-family:'Roboto Condensed',Arial,Helvetica,sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;font-size:1.2em;text-transform:none;text-align:left}
  ul.w2b_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0}
  .w2b_recent_comments a{color:#ccc;font:bold 13px arial}
  .w2b_recent_comments li{background:none!important;border-bottom:1px solid #333;margin:0 0 10px!important;padding:0 10px 10px 10px!important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none}
  .w2b_recent_comments li .avatarImage{background:#fefefe;-webkit-box-shadow:0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 1px #ccc;box-shadow:0 1px 1px #ccc;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden}
  .w2b_recent_comments li img{padding:0;position:relative;overflow:hidden;display:block;width:50px;height:50px}
  .w2b_recent_comments li span{color:#999;display:block;font-size:12px;font-family:arial;font-style:italic;line-height:1.4;height:30px;overflow:hidden}
  </style>
  <div class='iconallcojhot-thaiaiti'>
  <div class='iconpostcojhot-binhluan'>
  <url class='tieudecojhot'>
  <h1><img src='https://lh4.googleusercontent.com/-YTLah5FrNB0/Us_ummz2p3I/AAAAAAAAGnY/kdwxmscxK6Y/h120/thaiaitigcopy.png'/></h1><p>6</p>
  </url>
  <a onclick='if  (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName(&apos;div&apos;)[1].getElementsByTagName(&apos;div&apos;)[0].style.display  != &apos;&apos;) {  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName(&apos;div&apos;)[1].getElementsByTagName(&apos;div&apos;)[0].style.display  = &apos;&apos;;this.innerText = &apos;&apos;; this.value = &apos;Ẩn&apos;;  } else {  this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName(&apos;div&apos;)[1].getElementsByTagName(&apos;div&apos;)[0].style.display  = &apos;none&apos;; this.innerText = &apos;&apos;; this.value = &apos;Xem&apos;; }'/>
  </div>
  <div>
  <div style='display: none;'>
  <div class='boxthongbaocogihot-baiviet'>
  <div class='tieudeboxbenphai'>
  <a href='http://www.thaiaiti.com/search/label/Share%20PSD'>Bình luận mới</a>
  </div>
  <div class='pmthaiaiti'>
  <div style='overflow:hidden;text-align:left;float: left;margin-top:12px;'>
  <script type="text/javascript">document.write('\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003d\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002f\u006a\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003e\u000a\u002f\u002f\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u002f\u002f\u0020\u0052\u0065\u0063\u0065\u006e\u0074\u0020\u0043\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u0073\u0020\u0053\u0065\u0074\u0074\u0069\u006e\u0067\u0073\u000a\u0020\u0020\u0020\u0020\u0076\u0061\u0072\u000a\u0020\u006e\u0075\u006d\u0043\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u0073\u0020\u0020\u003d\u0020\u0036\u002c\u000a\u0020\u0073\u0068\u006f\u0077\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0020\u0020\u003d\u0020\u0074\u0072\u0075\u0065\u002c\u000a\u0020\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0053\u0069\u007a\u0065\u0020\u0020\u003d\u0020\u0035\u0030\u002c\u000a\u0020\u0072\u006f\u0075\u006e\u0064\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0020\u003d\u0020\u0074\u0072\u0075\u0065\u002c\u000a\u0020\u0063\u0068\u0061\u0072\u0061\u0063\u0074\u0065\u0072\u0073\u0020\u0020\u003d\u0020\u0031\u0035\u0030\u002c\u000a\u0020\u0064\u0065\u0066\u0061\u0075\u006c\u0074\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0020\u0020\u003d\u0020\u0022\u0068\u0074\u0074\u0070\u0073\u003a\u002f\u002f\u006c\u0068\u0033\u002e\u0067\u006f\u006f\u0067\u006c\u0065\u0075\u0073\u0065\u0072\u0063\u006f\u006e\u0074\u0065\u006e\u0074\u002e\u0063\u006f\u006d\u002f\u002d\u0066\u0035\u002d\u0050\u0061\u0053\u0076\u0077\u0041\u0078\u0063\u002f\u0055\u0065\u0077\u0076\u0032\u0055\u004b\u0068\u004b\u0054\u0049\u002f\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0045\u0073\u0067\u002f\u0045\u0057\u0041\u0049\u0051\u0068\u0079\u0066\u004e\u006e\u0041\u002f\u0073\u0032\u0039\u0038\u002f\u0055\u006e\u0074\u0069\u0074\u006c\u0065\u0064\u002d\u0032\u0025\u0032\u0035\u0032\u0030\u0063\u006f\u0070\u0079\u002e\u004a\u0050\u0047\u0022\u002c\u000a\u0020\u0068\u0069\u0064\u0065\u0043\u0072\u0065\u0064\u0069\u0074\u0073\u0020\u003d\u0020\u0074\u0072\u0075\u0065\u003b\u000a\u002f\u002f\u005d\u005d\u003e\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e\u000a\u003c\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0020\u0074\u0079\u0070\u0065\u003d\u0027\u0074\u0065\u0078\u0074\u002f\u006a\u0061\u0076\u0061\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u0027\u003e\u000a\u002f\u002f\u003c\u0021\u005b\u0043\u0044\u0041\u0054\u0041\u005b\u000a\u002f\u002a\u002a\u000a\u0020\u002a\u000a\u0020\u002a\u0009\u002d\u002d\u003d\u003d\u004f\u0070\u0074\u0069\u006f\u006e\u0073\u003d\u003d\u002d\u002d\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0076\u0061\u0072\u0020\u0009\u006e\u0075\u006d\u0043\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u0073\u0020\u0009\u003d\u0020\u0035\u0030\u0030\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0073\u0068\u006f\u0077\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0020\u0009\u003d\u0020\u0074\u0072\u0075\u0065\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0053\u0069\u007a\u0065\u0020\u0009\u003d\u0020\u0036\u0030\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0072\u006f\u0075\u006e\u0064\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0009\u003d\u0020\u0074\u0072\u0075\u0065\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0073\u0068\u006f\u0077\u004d\u006f\u0072\u0065\u006c\u0069\u006e\u006b\u0009\u003d\u0020\u0066\u0061\u006c\u0073\u0065\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u006d\u006f\u0072\u0065\u004c\u0069\u006e\u006b\u0074\u0065\u0078\u0074\u0009\u003d\u0020\u0022\u004d\u006f\u0072\u0065\u0020\u0026\u0072\u0061\u0071\u0075\u006f\u003b\u0022\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0063\u0068\u0061\u0072\u0061\u0063\u0074\u0065\u0072\u0073\u0020\u0009\u003d\u0020\u0034\u0030\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0064\u0065\u0066\u0061\u0075\u006c\u0074\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0020\u0009\u003d\u0020\u0022\u0068\u0074\u0074\u0070\u003a\u002f\u002f\u0077\u0077\u0077\u002e\u0067\u0072\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u002e\u0063\u006f\u006d\u002f\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u002f\u003f\u0064\u003d\u006d\u006d\u0022\u002c\u000a\u0020\u002a\u0020\u0009\u0009\u0009\u0068\u0069\u0064\u0065\u0043\u0072\u0065\u0064\u0069\u0074\u0073\u0009\u003d\u0020\u0066\u0061\u006c\u0073\u0065\u003b\u000a\u0020\u002a\u0020\u000a\u0020\u002a\u002f\u000a\u000a\u0065\u0076\u0061\u006c\u0028\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0070\u002c\u0061\u002c\u0063\u002c\u006b\u002c\u0065\u002c\u0064\u0029\u007b\u0065\u003d\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0063\u0029\u007b\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006e\u0028\u0063\u003c\u0061\u003f\u0027\u0027\u003a\u0065\u0028\u0070\u0061\u0072\u0073\u0065\u0049\u006e\u0074\u0028\u0063\u002f\u0061\u0029\u0029\u0029\u002b\u0028\u0028\u0063\u003d\u0063\u0025\u0061\u0029\u003e\u0033\u0035\u003f\u0053\u0074\u0072\u0069\u006e\u0067\u002e\u0066\u0072\u006f\u006d\u0043\u0068\u0061\u0072\u0043\u006f\u0064\u0065\u0028\u0063\u002b\u0032\u0039\u0029\u003a\u0063\u002e\u0074\u006f\u0053\u0074\u0072\u0069\u006e\u0067\u0028\u0033\u0036\u0029\u0029\u007d\u003b\u0069\u0066\u0028\u0021\u0027\u0027\u002e\u0072\u0065\u0070\u006c\u0061\u0063\u0065\u0028\u002f\u005e\u002f\u002c\u0053\u0074\u0072\u0069\u006e\u0067\u0029\u0029\u007b\u0077\u0068\u0069\u006c\u0065\u0028\u0063\u002d\u002d\u0029\u007b\u0064\u005b\u0065\u0028\u0063\u0029\u005d\u003d\u006b\u005b\u0063\u005d\u007c\u007c\u0065\u0028\u0063\u0029\u007d\u006b\u003d\u005b\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0065\u0029\u007b\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006e\u0020\u0064\u005b\u0065\u005d\u007d\u005d\u003b\u0065\u003d\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u0028\u0029\u007b\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006e\u0027\u005c\u005c\u0077\u002b\u0027\u007d\u003b\u0063\u003d\u0031\u007d\u003b\u0077\u0068\u0069\u006c\u0065\u0028\u0063\u002d\u002d\u0029\u007b\u0069\u0066\u0028\u006b\u005b\u0063\u005d\u0029\u007b\u0070\u003d\u0070\u002e\u0072\u0065\u0070\u006c\u0061\u0063\u0065\u0028\u006e\u0065\u0077\u0020\u0052\u0065\u0067\u0045\u0078\u0070\u0028\u0027\u005c\u005c\u0062\u0027\u002b\u0065\u0028\u0063\u0029\u002b\u0027\u005c\u005c\u0062\u0027\u002c\u0027\u0067\u0027\u0029\u002c\u006b\u005b\u0063\u005d\u0029\u007d\u007d\u0072\u0065\u0074\u0075\u0072\u006e\u0020\u0070\u007d\u0028\u0027\u0037\u0020\u0044\u003d\u0044\u007c\u007c\u0035\u002c\u0039\u003d\u0039\u007c\u007c\u0031\u0039\u002c\u0041\u003d\u0041\u007c\u007c\u0031\u0061\u002c\u006d\u003d\u006d\u007c\u007c\u0022\u0068\u003a\u002f\u002f\u0057\u002e\u0053\u002e\u0067\u002f\u0031\u0036\u002f\u003f\u0064\u003d\u0031\u0038\u0022\u002c\u0045\u003d\u0045\u007c\u007c\u0022\u0020\u0031\u0070\u0020\u0026\u0031\u0066\u003b\u0022\u002c\u0076\u003d\u0028\u0070\u0020\u0076\u003d\u003d\u003d\u005c\u0027\u006f\u005c\u0027\u0029\u003f\u006a\u003a\u0076\u002c\u007a\u003d\u0028\u0070\u0020\u007a\u003d\u003d\u003d\u005c\u0027\u006f\u005c\u0027\u0029\u003f\u005a\u003a\u007a\u002c\u006e\u003d\u0028\u0070\u0020\u006e\u003d\u003d\u003d\u005c\u0027\u006f\u005c\u0027\u0029\u003f\u006a\u003a\u006e\u002c\u004d\u003d\u0028\u0070\u0020\u004d\u003d\u003d\u003d\u005c\u0027\u006f\u005c\u0027\u0029\u003f\u005a\u003a\u006e\u003b\u0031\u006c\u0020\u0031\u0032\u0028\u004c\u0029\u007b\u0037\u0020\u0062\u003b\u0062\u003d\u005c\u0027\u003c\u0059\u0020\u0043\u003d\u0022\u0031\u0032\u0022\u003e\u005c\u0027\u003b\u0048\u0028\u0037\u0020\u0069\u003d\u0030\u003b\u0069\u003c\u0044\u003b\u0069\u002b\u002b\u0029\u007b\u0037\u0020\u0078\u002c\u0079\u002c\u0032\u002c\u006b\u003b\u0034\u0028\u0069\u003d\u003d\u004c\u002e\u0031\u0034\u002e\u0038\u002e\u0071\u0029\u0031\u0067\u003b\u0062\u002b\u003d\u0022\u003c\u0058\u003e\u0022\u003b\u0037\u0020\u0038\u003d\u004c\u002e\u0031\u0034\u002e\u0038\u005b\u0069\u005d\u003b\u0048\u0028\u0037\u0020\u006c\u003d\u0030\u003b\u006c\u003c\u0038\u002e\u0049\u002e\u0071\u003b\u006c\u002b\u002b\u0029\u007b\u0034\u0028\u0038\u002e\u0049\u005b\u006c\u005d\u002e\u0031\u006a\u003d\u003d\u005c\u0027\u0031\u006f\u005c\u0027\u0029\u007b\u0078\u003d\u0038\u002e\u0049\u005b\u006c\u005d\u002e\u0077\u007d\u007d\u0048\u0028\u0037\u0020\u0061\u003d\u0030\u003b\u0061\u003c\u0038\u002e\u004b\u002e\u0071\u003b\u0061\u002b\u002b\u0029\u007b\u0079\u003d\u0038\u002e\u004b\u005b\u0061\u005d\u002e\u0031\u0069\u002e\u0024\u0074\u003b\u0032\u003d\u0038\u002e\u004b\u005b\u0061\u005d\u002e\u0031\u0068\u0024\u0031\u006b\u002e\u004e\u007d\u0034\u0028\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u002f\u004f\u002f\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0029\u007b\u0032\u003d\u0032\u002e\u0075\u0028\u0022\u002f\u004f\u002f\u0022\u002c\u0022\u002f\u0073\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u002d\u0063\u002f\u0022\u0029\u007d\u0065\u0020\u0034\u0028\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u002f\u0054\u002f\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0029\u007b\u0032\u003d\u0032\u002e\u0075\u0028\u0022\u002f\u0054\u002f\u0022\u002c\u0022\u002f\u0073\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u002d\u0063\u002f\u0022\u0029\u007d\u0065\u0020\u0034\u0028\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u002f\u0055\u002d\u0063\u002f\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0026\u0026\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u0068\u003a\u0022\u0029\u0021\u003d\u0030\u0029\u007b\u0032\u003d\u0022\u0068\u003a\u0022\u002b\u0032\u002e\u0075\u0028\u0022\u002f\u0055\u002d\u0063\u002f\u0022\u002c\u0022\u002f\u0073\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u002d\u0063\u002f\u0022\u0029\u007d\u0065\u0020\u0034\u0028\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u0047\u002e\u0067\u002f\u0042\u002f\u0031\u006e\u002d\u0050\u002e\u004a\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0029\u007b\u0032\u003d\u0022\u0068\u003a\u002f\u002f\u0033\u002e\u0031\u0033\u002e\u0051\u002e\u0067\u002f\u002d\u0031\u006d\u002d\u0031\u0065\u002f\u0031\u0037\u002f\u0031\u0063\u002f\u0031\u0062\u002f\u0073\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u002f\u0031\u0035\u002e\u0052\u0022\u007d\u0065\u0020\u0034\u0028\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u0047\u002e\u0067\u002f\u0042\u002f\u0031\u0064\u002d\u0050\u002e\u004a\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0029\u007b\u0032\u003d\u0022\u0068\u003a\u002f\u002f\u0033\u002e\u0031\u0033\u002e\u0051\u002e\u0067\u002f\u002d\u0031\u0052\u002f\u0031\u0055\u002f\u0031\u0050\u002f\u0031\u004b\u002f\u0073\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u002f\u0031\u004a\u002e\u0052\u0022\u007d\u0065\u0020\u0034\u0028\u0032\u002e\u0066\u0028\u0022\u0047\u002e\u0067\u002f\u0042\u002f\u0031\u004d\u002e\u004a\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0029\u007b\u0034\u0028\u006d\u002e\u0066\u0028\u0022\u0053\u002e\u0067\u0022\u0029\u0021\u003d\u002d\u0031\u0029\u007b\u0032\u003d\u006d\u002b\u0022\u0026\u0073\u003d\u0022\u002b\u0039\u007d\u0065\u007b\u0032\u003d\u006d\u007d\u007d\u0065\u007b\u0032\u003d\u0032\u007d\u0034\u0028\u0076\u003d\u003d\u006a\u0029\u007b\u0034\u0028\u006e\u003d\u003d\u006a\u0029\u007b\u006b\u003d\u0022\u0031\u004f\u0022\u007d\u0065\u007b\u006b\u003d\u0022\u0022\u007d\u0062\u002b\u003d\u0022\u003c\u0056\u0020\u0043\u003d\u005c\u005c\u0022\u0031\u0054\u0020\u0022\u002b\u006b\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u003e\u003c\u0042\u0020\u0043\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u006b\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u0020\u004e\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u0032\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u0020\u0031\u0048\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u0079\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u0020\u0031\u0077\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u0020\u0031\u0049\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u0039\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u002f\u003e\u003c\u002f\u0056\u003e\u0022\u007d\u0062\u002b\u003d\u0022\u003c\u0061\u0020\u0077\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u0078\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u003e\u0022\u002b\u0079\u002b\u0022\u003c\u002f\u0061\u003e\u0022\u003b\u0037\u0020\u0031\u0031\u003d\u0038\u002e\u0031\u0076\u002e\u0024\u0074\u003b\u0037\u0020\u0036\u003d\u0031\u0031\u002e\u0075\u0028\u002f\u0028\u003c\u0028\u005b\u005e\u003e\u005d\u002b\u0029\u003e\u0029\u002f\u0031\u0075\u002c\u0022\u0022\u0029\u003b\u0034\u0028\u0036\u0021\u003d\u0022\u0022\u0026\u0026\u0036\u002e\u0071\u003e\u0041\u0029\u007b\u0036\u003d\u0036\u002e\u0031\u0072\u0028\u0030\u002c\u0041\u0029\u003b\u0036\u002b\u003d\u0022\u0026\u0031\u0073\u003b\u0022\u003b\u0034\u0028\u007a\u003d\u003d\u006a\u0029\u007b\u0036\u002b\u003d\u0022\u003c\u0061\u0020\u0077\u003d\u005c\u005c\u0022\u0022\u002b\u0078\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u003e\u0022\u002b\u0045\u002b\u0022\u003c\u002f\u0061\u003e\u0022\u007d\u007d\u0065\u007b\u0036\u003d\u0036\u007d\u0062\u002b\u003d\u0022\u003c\u0072\u003e\u0022\u002b\u0036\u002b\u0022\u003c\u002f\u0072\u003e\u0022\u003b\u0062\u002b\u003d\u0022\u003c\u002f\u0058\u003e\u0022\u007d\u0062\u002b\u003d\u005c\u0027\u003c\u002f\u0059\u003e\u005c\u0027\u003b\u0037\u0020\u0046\u003d\u0022\u0022\u003b\u0034\u0028\u004d\u003d\u003d\u006a\u0029\u007b\u0046\u003d\u0022\u0031\u0030\u003a\u0031\u0046\u003b\u0022\u007d\u0062\u002b\u003d\u0022\u003c\u0072\u0020\u0031\u0047\u003d\u005c\u005c\u0022\u0031\u0045\u002d\u0031\u0044\u003a\u0031\u0041\u003b\u0031\u0030\u003a\u0031\u0042\u003b\u0031\u0043\u002d\u0031\u0053\u003a\u0031\u007a\u003b\u0022\u002b\u0046\u002b\u0022\u005c\u005c\u0022\u003e\u0031\u0079\u0020\u0031\u0074\u003c\u0061\u0020\u0077\u003d\u005c\u005c\u0022\u0068\u003a\u002f\u002f\u0057\u002e\u0031\u0078\u002e\u0031\u004c\u002f\u005c\u005c\u0022\u003e\u0031\u0051\u003c\u002f\u0061\u003e\u003c\u002f\u0072\u003e\u0022\u003b\u0031\u004e\u002e\u0031\u0071\u0028\u0062\u0029\u007d\u0027\u002c\u0036\u0032\u002c\u0031\u0031\u0039\u002c\u0027\u007c\u007c\u0061\u0075\u0074\u0068\u006f\u0072\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u007c\u007c\u0069\u0066\u007c\u007c\u0063\u006f\u006d\u006d\u0042\u006f\u0064\u0079\u007c\u0076\u0061\u0072\u007c\u0065\u006e\u0074\u0072\u0079\u007c\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0053\u0069\u007a\u0065\u007c\u007c\u0063\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u0073\u0048\u0074\u006d\u006c\u007c\u007c\u007c\u0065\u006c\u0073\u0065\u007c\u0069\u006e\u0064\u0065\u0078\u004f\u0066\u007c\u0063\u006f\u006d\u007c\u0068\u0074\u0074\u0070\u007c\u007c\u0074\u0072\u0075\u0065\u007c\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0043\u006c\u0061\u0073\u0073\u007c\u007c\u0064\u0065\u0066\u0061\u0075\u006c\u0074\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u007c\u0072\u006f\u0075\u006e\u0064\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u007c\u0075\u006e\u0064\u0065\u0066\u0069\u006e\u0065\u0064\u007c\u0074\u0079\u0070\u0065\u006f\u0066\u007c\u006c\u0065\u006e\u0067\u0074\u0068\u007c\u0073\u0070\u0061\u006e\u007c\u007c\u007c\u0072\u0065\u0070\u006c\u0061\u0063\u0065\u007c\u0073\u0068\u006f\u0077\u0041\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u007c\u0068\u0072\u0065\u0066\u007c\u0063\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u006c\u0069\u006e\u006b\u007c\u0061\u0075\u0074\u0068\u006f\u0072\u004e\u0061\u006d\u0065\u007c\u0073\u0068\u006f\u0077\u004d\u006f\u0072\u0065\u006c\u0069\u006e\u006b\u007c\u0063\u0068\u0061\u0072\u0061\u0063\u0074\u0065\u0072\u0073\u007c\u0069\u006d\u0067\u007c\u0063\u006c\u0061\u0073\u0073\u007c\u006e\u0075\u006d\u0043\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u0073\u007c\u006d\u006f\u0072\u0065\u004c\u0069\u006e\u006b\u0074\u0065\u0078\u0074\u007c\u0068\u0069\u0064\u0065\u0043\u0053\u0053\u007c\u0062\u006c\u006f\u0067\u0062\u006c\u006f\u0067\u007c\u0066\u006f\u0072\u007c\u006c\u0069\u006e\u006b\u007c\u0067\u0069\u0066\u007c\u0061\u0075\u0074\u0068\u006f\u0072\u007c\u0077\u0032\u0062\u007c\u0068\u0069\u0064\u0065\u0043\u0072\u0065\u0064\u0069\u0074\u0073\u007c\u0073\u0072\u0063\u007c\u0073\u0031\u0036\u0030\u0030\u007c\u0072\u006f\u0075\u006e\u0064\u0065\u0064\u007c\u0062\u006c\u006f\u0067\u0073\u0070\u006f\u0074\u007c\u0070\u006e\u0067\u007c\u0067\u0072\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u007c\u0073\u0032\u0032\u0030\u007c\u0073\u0035\u0031\u0032\u007c\u0064\u0069\u0076\u007c\u0077\u0077\u0077\u007c\u006c\u0069\u007c\u0075\u006c\u007c\u0066\u0061\u006c\u0073\u0065\u007c\u0064\u0069\u0073\u0070\u006c\u0061\u0079\u007c\u0063\u006f\u006d\u006d\u0048\u0054\u004d\u004c\u007c\u0077\u0032\u0062\u005f\u0072\u0065\u0063\u0065\u006e\u0074\u005f\u0063\u006f\u006d\u006d\u0065\u006e\u0074\u0073\u007c\u0062\u0070\u007c\u0066\u0065\u0065\u0064\u007c\u0077\u0032\u0062\u005f\u0062\u006c\u006f\u0067\u0067\u0065\u0072\u005f\u006c\u006f\u0067\u006f\u007c\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u007c\u0054\u0078\u004d\u004b\u004c\u0056\u007a\u0051\u0035\u0042\u0049\u007c\u006d\u006d\u007c\u0036\u0030\u007c\u0034\u0030\u007c\u0051\u0059\u0061\u0075\u0038\u006f\u0076\u0032\u0062\u006c\u0045\u007c\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0042\u0059\u0059\u007c\u006f\u0070\u0065\u006e\u0069\u0064\u0031\u0036\u007c\u0031\u0058\u0033\u0032\u005a\u004d\u007c\u0072\u0061\u0071\u0075\u006f\u007c\u0062\u0072\u0065\u0061\u006b\u007c\u0067\u0064\u007c\u006e\u0061\u006d\u0065\u007c\u0072\u0065\u006c\u007c\u0069\u006d\u0061\u0067\u0065\u007c\u0066\u0075\u006e\u0063\u0074\u0069\u006f\u006e\u007c\u0041\u0061\u0049\u0038\u007c\u0062\u0031\u0036\u007c\u0061\u006c\u0074\u0065\u0072\u006e\u0061\u0074\u0065\u007c\u004d\u006f\u0072\u0065\u007c\u0077\u0072\u0069\u0074\u0065\u007c\u0073\u0075\u0062\u0073\u0074\u0072\u0069\u006e\u0067\u007c\u0068\u0065\u006c\u006c\u0069\u0070\u007c\u0062\u0079\u007c\u0069\u0067\u007c\u0063\u006f\u006e\u0074\u0065\u006e\u0074\u007c\u0077\u0069\u0064\u0074\u0068\u007c\u0077\u0061\u0079\u0032\u0062\u006c\u006f\u0067\u0067\u0069\u006e\u0067\u007c\u0057\u0069\u0064\u0067\u0065\u0074\u007c\u0072\u0069\u0067\u0068\u0074\u007c\u0031\u0030\u0070\u0078\u007c\u0062\u006c\u006f\u0063\u006b\u007c\u0074\u0065\u0078\u0074\u007c\u0073\u0069\u007a\u0065\u007c\u0066\u006f\u006e\u0074\u007c\u006e\u006f\u006e\u0065\u007c\u0073\u0074\u0079\u006c\u0065\u007c\u0061\u006c\u0074\u007c\u0068\u0065\u0069\u0067\u0068\u0074\u007c\u0077\u0032\u0062\u005f\u006f\u0070\u0065\u006e\u0069\u0064\u005f\u006c\u006f\u0067\u006f\u007c\u0038\u0069\u0061\u0073\u0059\u0030\u0078\u0070\u004c\u007a\u0063\u007c\u006f\u0072\u0067\u007c\u0062\u006c\u0061\u006e\u006b\u007c\u0064\u006f\u0063\u0075\u006d\u0065\u006e\u0074\u007c\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0052\u006f\u0075\u006e\u0064\u007c\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0041\u0042\u0059\u0063\u007c\u0057\u0061\u0079\u0032\u0042\u006c\u006f\u0067\u0067\u0069\u006e\u0067\u007c\u0039\u006c\u0053\u0065\u0056\u0079\u004e\u0052\u004b\u0078\u0030\u007c\u0061\u006c\u0069\u0067\u006e\u007c\u0061\u0076\u0061\u0074\u0061\u0072\u0049\u006d\u0061\u0067\u0065\u007c\u0054\u0078\u004d\u004b\u004d\u0049\u0071\u004d\u004e\u0075\u0049\u0027\u002e\u0073\u0070\u006c\u0069\u0074\u0028\u0027\u007c\u0027\u0029\u002c\u0030\u002c\u007b\u007d\u0029\u0029\u000a\u000a\u002f\u002f\u005d\u005d\u003e\u000a\u003c\u002f\u0073\u0063\u0072\u0069\u0070\u0074\u003e')</script>
  <script src='http://www.thaiaiti.com/feeds/comments/default?alt=json&amp;callback=w2b_recent_comments&amp;max-results=200' type='text/javascript'/>
  </div>
  </div> 
  </div> 
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  Chúc bạn thành công. Vui lòng để lại comment ở dưới nếu bạn chưa thực hiện thành công.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét