13:58 - 07/01/2014

Share template blogspot tin tức tích hợp 2 giao diện Wap/Web

  Template blogger Sâu Ciu Blog Giao Diện Wap/Web là 1 mẫu tích hợp 2 giao diện máy tính vàgiao diện di động


  Demo online:

  + Giao diện máy tính: http://demotemplate5-sauciu.blogspot.com/
  + Giao diện di động: http://demotemplate5-sauciu.blogspot.com/?m=1

  Demo hình ảnh:
  Giao diện máy tính
  [Share] Template Blogger Sâu Ciu Giao Diện Wap/Web

  Giao diện di động
  [Share] Template Blogger Sâu Ciu Giao Diện Wap/Web

  Hướng dẫn sử dụng:

  Chọn Mẫu -> Tùy chỉnh mẫu di động -> Chọn mẫu dành riêng cho điện thoại đi động -> Tùy chỉnh
  Lưu lại là xong !

  Chúc các bạn thành công !


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét