13:15 - 07/01/2014

8 Styles Photoshop đẹp

    Chia sẻ 8 mẫu Sticker đẹp, trong file PSD đã có sẵn styles của các text sticker , các bạn có thể dùng nó để có 1 mẫu style đẹp .
    (*Nếu các bạn nào chưa biết copy styles để gán lến đối tượng layer khác : phải chuột vào đối tượng layer cần lấy style >> Copy layer styles >> phải chuột tới layer cần gán styles >> Past layer styles.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét