17:53 - 18/11/2013

Tạo thanh cuộn trang cho blogspot

     Thủ thuật nhanh tạo thanh cuộn trang cho toàn bộ Web/blog    - Đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn CSS sau trên ]]></b:skin>
    /* trickstoo.com scrollbar effect */ ::-webkit-scrollbar { width:14px; height:8px::-webkit-scrollbar-track { -webkit-box-shadow: inset 0 0 4px rgba(0,0,0,0.3); background:#eee::-webkit-scrollbar-thumb { background: rgba(28,119,229,0.7); -webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.5); ::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive { background: rgba(116,188,99,0.5);


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét