14:35 - 14/11/2013

Tạo Menu xổ dọc liên kết trên Blogspot

    Việc nhúng một ComboBox để liên kết nhanh tới các đối tượng khác nhau sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian thiết kế và không gian hiển thị trên giao diện Blog, xem hình 7

    Hình 7
    o Mã nguồn:

    <SELECT onchange="if (this.value != '#') window.open(this.value, '_blank');" style="font-family: Arial; font-size: 8pt; height: 23; width: 123"><OPTION selected value=#>Website Liên Kết</OPTION><OPTION value=#>--- TIN TỨC ONLINE ---</OPTION><OPTION value=http://www.vnexpress.net>Vn Express</OPTION><OPTION value=http://www.tuoitre.com.vn>Báo Tuổi Trẻ</OPTION><OPTION value=#>--- CNTT Việt nam ----</OPTION><OPTION value=http://www.quantrimang.com>Quản trị mạng</OPTION><OPTION value=http://www.diendantinhoc.com>Diễn đàn Tin Học</OPTION><OPTION value=#>---Bộ máy tìm kiếm---</OPTION><OPTION value=http://www.vinaseek.com>Vina Seek</OPTION><OPTION value=http://www.google.com.vn>Google</OPTION></SELECT>


    o Với đoạn Code này bạn cũng có thể Edit lại một cách thật dễ dàng.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét