13:25 - 23/11/2013

Mẫu báo tường đẹp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

    Mẫu báo tường đẹp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11
    Với bố cục khá đơn giản nhưng rất ấn tượng
    - Được thiết kế bằng Photoshop
    - Khổ giấy A0 ( Kích thước được giữu đúng độ phân giải)

    Xem thêm các mẫu khác tại đây 

Bình luận & Góp ý