18:00 - 18/11/2013

Code tạo trang xem tivi online tại Blogger


  Dưới đây xin share code tạo trang xem tivi online ngay tại blog,tuy còn đơn giản vì ít kênh nhưng cũng đáp ứng phần nào nhu cầu xem ca nhạc tin tức và bóng đá ngay tại blog.

  DEMO nè:
  Model 1  Code:
  <style>
  button {
  border : 1px solid #6a8da4;
  cursor : pointer;
  width:83px;
  height:22px;
  text-transform:uppercase;
  font-size:10px;
  }
  button:hover {
  color: #ffffff;
  border : 1px solid #000000;
  cursor : pointer;
  width:83px;
  height:22px;
  text-transform:uppercase;
  font-size:10px;
  }
  </style>
  <iframe bottommargin="0" frameborder="0" id="MPlayer" leftmargin="0" marginheight="0" marginwidth="0" name="MPlayer" nosize="" rightmargin="0" scrolling="no" src="http://4.bp.blogspot.com/-UuPx6qcF0uM/UmrdviqOdeI/AAAAAAAAAc4/MdKby7om3ms/s1600/Logo.TV.Online+(1).jpg" style="height: 450px; width: 600px;" topmargin="0"></iframe>
  <div id="channel_center" style="height: 130px; max-height: 130px; overflow: auto; text-align: center; width: 600px;">
  <button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://4.bp.blogspot.com/-UuPx6qcF0uM/UmrdviqOdeI/AAAAAAAAAc4/MdKby7om3ms/s1600/Logo.TV.Online+(1).jpg'"><span style="color: red; font-size: xx-small;"><b>TẮT TIVI</b></span></button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv1'">VTV1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv2'">VTV2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv3'">VTV3</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv4'">VTV4</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=hanoi1'">HàNội 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=hanoi2'">HàNội 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=thvl1'">VĩnhLong 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=thvl2'">VĩnhLong 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=dong-thap'">ÐồngTháp</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=dong-nai-1'">ÐồngNai 1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=dong-nai-2'">ĐồngNai 2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=tien-giang'">TiềnGiang</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=hau-giang'">HậuGiang</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=vung-tau'">VũngTàu</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=quang-ngai'">QuảngNgãi</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=quang-nam'">QuảngNam</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=binh-thuan'">BìnhThuận</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=long-an'">LongAn</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=vinh-phuc'">VĩnhPhúc</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=infotv'">InfoTV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=trt1-hue'">TRT1Huế</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=saigontv'">SàiGònTV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=htv7'">HTV7</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh&amp;xem=htv9'">HTV9</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv1(vtc)'">VTV1(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv2(vtc)'">VTV2(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv3(vtc)'">VTV3(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vtv4(vtc)'">VTV4(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-viet-nam-vtv-truc-tuyen-online&amp;xem=vctv12(styletv)'">VCTV12</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc1'">VTC1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc2'">VTC2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc3'">VTC3</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc4'">VTC4</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc6'">VTC6</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc8'">VTC8</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc9'">VTC9</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc10'">VTC10</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc14'">VTC14</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc16'">VTC16</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv1'">SCTV1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv2'">SCTV2</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv3'">SCTV3</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv4'">SCTV4</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv5'">SCTV5</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv6'">SCTV6</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv7'">SCTV7</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv8'">SCTV8</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv9'">SCTV9</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv10'">SCTV10</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv11'">SCTV11</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv12'">SCTV12</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv13'">SCTV13</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv14'">SCTV14</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv15'">SCTV15</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv16'">SCTV16</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-cap-sctv-truc-tuyen-online&amp;xem=sctv17'">SCTV17</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov-gt-hn'">VOV-HN</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov-gt-tphcm'">VOV-TPHCM</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov-tv'">VOV-TV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=nghe-radio-viet-nam-truc-tuyen-online&amp;xem=vov1'">VOV1</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=itv'">ITV</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=itv_music'">ITV_Music</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc1(vtc)'">VTC1(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc2(vtc)'">VTC2(VTC)</button><button onclick="document.getElementById('MPlayer').src='http://tv.xunghe.vn/newwindow.php?type=4&amp;tab=truyen-hinh-kts-vtc-truc-tuyen-online&amp;xem=vtc9(vtc)'">VTC9(VTC)</button>
  </div>

  Model 2


  Code:
  <center><iframe name="secondFrame" width="530px" height="928px"
  frameborder="0" scrolling="auto" src=
  "http://duysonqv.webng.com/default.shtml"></iframe></center>

  Model 3


  VIET NAM CHANNELS
  KÊNH TIVI CA NHẠC & THỂ THAO
  Code:


  <div style="text-align: center;">
  <iframe align="center" bottommargin="0" frameborder="0" leftmargin="1" marginheight="0" marginwidth="0" name="anhaoca" nosize="" rightmargin="0" scrolling="no" src="http://stc.minigame.zdn.vn/games/blitz-preloader-20100721.swf" style="height: 500px; width: 600px;">
  </iframe><br /></div>
  <div style="text-align: center;">
  <b><span style="color: blue;">VIET NAM CHANNELS</span></b></div>
  <div style="text-align: center;">
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTC1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227500"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtc1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC1" width="82" /></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTC2.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtc2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC2" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTC3.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtc3.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC3" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTC10.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtc10.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC10" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTC1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtc12.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC12" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTC16.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtc16.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC16" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtv1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV1" width="82" /><span id="goog_881227194"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV2.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227177"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtv2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV2" width="82" /><span id="goog_881227178"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV3.htm" target="anhaoca"><span id="goog_353999514"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtv3.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV3" width="82" /><span id="goog_353999515"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV4.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtv4.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV4" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV6.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtv6.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV6" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/VTV9.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtv9.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV9" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/TRT1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/hue.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Huế TRT1" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/CANTHO1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106396"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtvcantho1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV1-Cần Thơ" width="82" /><span id="goog_605106397"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/CANTHO2.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106387"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtvcantho2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV2-Cần Thơ" width="82" /><span id="goog_605106388"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/DANANG.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106312"><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vtvdanang.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV Đà Nẵng" width="82" /></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/ANNINH.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106312"><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/antv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ANTV An Ninh" width="82" /></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/HTV7.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227330"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/htv7.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HTV7" width="82" /><span id="goog_881227331"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/HTV9.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227368"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/htv9.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HTV9" width="82" /></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/THVL1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227437"><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/thvl1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Truyền hình Vĩnh Long 1" width="82" /></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/THVL2.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227275"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/thvl2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Vĩnh Long 2" width="82" /></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/BRT.htm" target="anhaoca"><span id="goog_881227541"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/vungtau.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Vũng Tàu" width="82" /></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/SCTV15-THE%20THAO.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/sctv15.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh SCTV15" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a>
  </div>
  <div style="text-align: center;">
  <b><span style="color: blue;">KÊNH TIVI CA NHẠC &amp; THỂ THAO</span></b></div>
  <div style="text-align: center;">
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/ESPN.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106312"><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/ESPN.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ESPN Thể Thao" width="82" /></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/K+1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_2135146675"></span><img 0px="0px" 10px="10px" 40="40" 4px="4px" height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/K+12_Online.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both;" title="Kênh K+ Sever1" width="82" /><span id="goog_2135146676"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/K+1.htm" target="anhaoca"><span id="goog_2135146675"></span><img 0px="0px" 10px="10px" 40="40" 4px="4px" height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/K+2_Online.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both;" title="Kênh K+ Sever2" width="82" /><span id="goog_2135146676"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/ITV-MUSIC.htm" target="anhaoca"><span id="goog_2135146662"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/itv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ca nhạc ITV" width="82" /><span id="goog_2135146663"></span></a>
  <a href="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/MTV.htm" target="anhaoca"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://anhaoca.zz.mu/Tivi/icontivi/logomtv.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh MTV" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a>
  </div>

  Nguồn:Sưu tầm


Bình luận & Góp ý