17:55 - 01/10/2013

Tích hợp google dịch giống thaiaiti cho website/blogspot

  Bạn làm Website, giao lưu bạn bè, bạn muốn website của mình được bạn bè thế giới biết đến. Vậy muốn làm được điều đó, Trước hết trang của bạn phải được dịch sang 1 ngôn ngữ như tiếng anh, tiếng nhật.

  Hôm nay, ThaiAiTi share cho bạn 1 thủ thuật tích hợp Google translate (google dịch), công cụ hỗ trợ dịch sang các ngôn ngữ thế giới tốt nhất hiện nay. được ThaiAiTi tút lại nhé. giống hình ảnh bên dưới


  Cách làm rất đơn giản như sau:

  - Bạn chèn đoạn code CSS bên dưới trên ]]></b:skin>
  #google_translate_element {float: left;width: 110px;overflow: hidden;margin-top: 10px;margin-left: -29px;height: 37px;}
  .goog-te-combo {height: 33px !important;float: left;background:#F7941D;border: none !Important;color: #fff;font: bold 12px arial;}
  - Chèn tiếp đoạn code bên dưới vào chỗ bạn cần hiển thị cái button chọn ngôn ngữ nhé:
  <div id='lienkettop-thaiaiti1'>
  <div id="google_translate_element"></div>
  <script>
  function googleTranslateElementInit() {
    new google.translate.TranslateElement({
      pageLanguage: 'en'
    }, 'google_translate_element');
  }
  </script><script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>
  </div>  
  Chúc bạn thành công !


Bình luận & Góp ý

2 nhận xét:

Đăng nhận xét