11:07 - 02/10/2013

Tạo list nhạc đẹp và chuyên nghiệp cho riêng mình

  Đầu tiên các bạn đăng ký trang nhaccuatui.com vầ tạo 1 list nhạc hướng dẫn luôn cho những ai chưa biết lun nè đẻ tạo list nhạc các  bạn gõ tên bài hát song nhấc vào nút +thêm bài hát đó khi đã tạo song rồi các bạn vào list nhạc mình vừa tạo nhìn sang góc bên phải ấn vào NGHENHACCUATUI tiếp theo bạn copy lick nhạc đó mình lấy vidụ lick nhạc của mình.

  http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=Wg5YaSR4LNje

  bạn copy link nhạc của bạn thay vài phần THAY LICK NHẠC VÀO ĐÂY

  code đây: code này là autoplay ( tự động chạy )
  <center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="never"
  src=http://i1115.photobucket.com/albums/k559/y1n99x/Flash/Media-Player.swf flashvars=file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?id=THAY LICK NHẠC % 26&type=you&config=http://nct.y1n9.com//config.php?
  config=ok&backcolor=0xE3007B&frontcolor=0xFF61FF&lightcolor=0x68FF57&autostart=true&shuffle=false&repeat=true&jpgfile=ht
  tp://i1115.photobucket.com/albums/k559/y1n99x/Flash/5808472lr5.swf width="400" height="300" wmode="transparent"/>
  </embed></center>

  còn đây là code không chạy
  <center><embed type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="never"
  src=http://i1115.photobucket.com/albums/k559/y1n99x/Flash/Media-Player.swf flashvars=file=http://nct.y1n9.com/360PLUS/?
  id=THAY LICK VÀO ĐÂY THÊM VÀO ĐÂY% 26&type=you&config=http://nct.y1n9.com//config.php?
  config=ok&backcolor=0xE3007B&frontcolor=0x52FF8B&lightcolor=0xFFA53D&autostart=false&shuffle=false&r
  epeat=true&jpgfile=http://i1115.photobucket.com/albums/k559/y1n99x/Flash/5808472lr5.swf width="400" height="300" wmode="transparent"/></embed></center>
  - CHúc bạn thành công


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét