10:17 - 02/10/2013

Tạo banner quảng cáo hiển thị ngẫu nhiên

  ThaiAiTi, xin chia sẻ với cộng đồng, 1 Đoạn Scipt này có tác dụng tạo một banner quảng cáo hiển thị ngẫu nhiên, tức là quảng cáo sẽ bị thay thế bởi một quảng cáo khác ở cùng một vị trí khi refresh trang, hoặc khi bạn xem một trang mới

  Demo ngày trực tiếp trên ThaiAiTi nhé mn


  Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị
  <script type="text/javascript">
  var scrip = "script";
  var mytimes=new Array(3)
  mytimes[1]="http://www.swfcabin.com/swf-files/1378363368.swf"
  mytimes[2]="https://lh3.googleusercontent.com/-lV2Pw0Z-GMc/UkLp1w5lp1I/AAAAAAAAFm4/XKnsNEw1D0w/s639/dayhocnhanhphotoshop.JPG"
  var lt=Math.floor(Math.random()*mytimes.length);
  if (lt == "")
  lt = 1;
  //random
  var mynumbers=new Array()
  mynumbers[1]="<embed type='application/x-shockwave-flash' width='800px' height='90px' src='"+mytimes[lt]+"' allowfullscreen='true' wmode='transparent'/>"
  var nb=Math.floor(Math.random()*mynumbers.length);
  if (nb == "")
  nb = 1;
  document.write(mynumbers[nb]);
  </script>
  - Liên hệ đặt quảng cáo tại: http://www.thaiaiti.com - Xem chi tiết tại đây
  - Hotline: 0934685392 - Yahoo: thaiaiti 


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét