12:51 - 19/10/2013

Tách Audio của video từ Youtube sang MP3 và cắt 1 đoạn MP3

  Bước đầu tiên các bạn chọn 1 video trên Youtube mà mình thích. Sau đó vào địa chỉ sau :http://www.video2mp3.net/


  1
  2
  3
  4  Bây giờ đến cắt file MP3 mà ta vừa đạo trích từ video trên Youtube 
  Các bạn vào địa chỉ sau :
   http://cut-mp3.com/vi/


  1

  2


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét