12:37 - 02/10/2013

Sửa lổi không chèn được javascrip, ember từ các trang nhạc và template blogspot

  ThaiAiTi.com chia sẻ cho bạn 1 thủ thuật tuy nhỏ, nhưng gặp rất nhiều và có nhiều bạn đã hỏi tôi làm cách nào để khắc phục, hôm nay, tôi chia sẻ bạn cách sửa lổi khi bạn chèn code flash, js mà nó thông báo như hình bên dưới


  Cách sửa: 

  Bạn để ý thấy nó thông báo là "file" bạn tìm dòng đó sẽ thấy trước nó có ký tự
  - Bạn thêm sau ký tự & (trước file ý) amp;
  - Đầy đủ là &  - Rất nhỏ phải ko nào, nhưng trường hợp này gặp rất nhiều khi bạn làm việc với template blogspot
  - Cách trường hợp tương tự bạn cũng làm như trên nhé cứ nhơ rằng đó là Anh mới piết


Bình luận & Góp ý

3 nhận xét:

Đăng nhận xét