Hướng dẫn cài đặt:
Các bạn download về và cài đặt template và data lên như bình thường ( Nếu chưa biết có thể xem qua Video này: Click here)
1. Để hiển thị được Widget "Type Your Label Here1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger

2. Vào phần Mẫu (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Click Mở rộng mẫu tiện ích
5. Bấm tổ hợp phím Ctrl+F tìm đoạn từ khóa :
Type Your Label Here


<script>
document.write('<h3><a href="/search/label/jazz?max-results=8">Type Your Label Here</a></h3>');
document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/jazz?max-results="+numposts6+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts6\"><\/script>");Sau đó bạn chỉ việc thay nhãn jazz thành nhãn bạn muốn hiện trong widger này.


2. Hiển thị Widget Tab View kategori
Tương tự như trên bạn bấm Ctrl+F tìm đoạn code tương tự như sau:


Title1="Adventure";Title2="Action";Title3="Bike Game";Title4="Dress-Up";Title5="Strategy";Title6="Sport Game"

Sau khi bạn thay đổi chữ màu xanh (nhãn của bạn) vào tiêu đề bạn muốn hiển thị trên tab danh mục tab
Thứ hai, để điền vào xem tab widget với một nhãn mà bạn muốn cài đặt ở đó, tìm đoạn mã sau vào HTML Edit (đừng quên tích vào ô Mở rộng mẫu tiện ích nhé):

<div class='tab-wrapper'>
<div class='tabber' id='tab1'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/comedy?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=publis hed&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt ;\/script&gt;&quot;
</script></div>
<div class='tabber' id='tab2'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/jazz?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=publis hed&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt ;\/script&gt;&quot;
</script></div>
<div class='tabber' id='tab3'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/comedy?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=publis hed&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt ;\/script&gt;&quot;
</script></div>
<div class='tabber' id='tab4'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/jazz?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=publis hed&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt ;\/script&gt;&quot;
</script></div>
<div class='tabber' id='tab5'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/comedy?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=publis hed&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt ;\/script&gt;&quot;
</script></div>
<div class='tabber' id='tab6'>
<script>
document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/jazz?max-results=&quot;+numposts2+&quot;&amp;orderby=publis hed&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts1\&quot;&gt;&lt ;\/script&gt;&quot;
</script></div>
<div class='clear'/>
</div></div>


Trong đó lần lượt hiển thị bài từ nhãn 1 Adventure đến nhãn 6 .
3. Chúc các bạn thành công