17:09 - 20/10/2013

Phá mật khẩu Samsung Galaxy Y S5360 hard reset soft reset khôi phục cài đặt gốc


  Phá mật khẩu Samsung Galaxy Y S5360 hard reset soft reset khôi phục cài đặt gốc
  Bàn phím laptop
  Phá mật khẩu Samsung Galaxy Y S5360 hard reset soft reset khôi phục cài đặt gốc
  Dưới đây là các bước hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc Samsung Galaxy Young S5360 . Với cách khôi phục cài đặt gốc cứng chính là cách phát mật khẩu Samsung Galaxy Young S5360. Bạn nhớ sạc đầy pin trước khi làm các thao tác này
  1. Reset cứng: Khi máy không vào được hoặc quên mật khẩu
  - Tắt điện thoại. Bấm tổ hợp phím tăng âm lượng (Volume UP) + nút HOME  +  nút nguồn (POWER)
  Phá mật khẩu Samsung Galaxy Y S5360 hard reset soft reset khôi phục cài đặt gốc
  - Dùng phím tăng giảm âm lượng để chọn Select wipe / Factory reset
  Phá mật khẩu Samsung Galaxy Y S5360 hard reset soft reset khôi phục cài đặt gốc
  - Ấm phím Home. Sau đó dùng phím tăng giảm âm lượng để chon Yes - Delete all user
  Samsung Galaxy Y S5360 hard reset
  - Ấn phím Home và đợi máy chạy

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét