12:56 - 07/10/2013

Hướng dẫn cài đặt TeamViewer


  Hướng dẫn cài đặt TeamViewer

  Thao tác trình tự các bước sau:

  - Khởi động tập tin TeamViewer6_Setup.exe, hiện:


  - Đánh dấu chọn mục Install để cài đặt (Chọn mục Run để chạy ngay mà không cần cài đặt). Nhắp nút Next, hiện:


  - Đánh dấu chọn mục personal / non-commercial use (dùng với mục đích cá nhân / phi thương mại). Nhắp nút Next, hiện:


  - Đánh dấu chọn vào hai mục I accept ,,, và I agree ... để đồng ý với các quy định của nhà sản xuất. Nhắp nút Next, hiện:


  - Mỗi lần khởi động và sử dụng phần mềm, thì password được kết sinh như thế nào. Bạn có 2 lựa chọn

  + No (default): Tạo password ngẫu nhiên cho mỗi lần sử dụng
  + Yes: Tạo password mặc định

  Ở đây chúng ta nên chọn lựa chọn No(default) và click Finish. TeamViewer6_Setup bắt đầu cài đặt

  Sau khi cài đặt xong, ta có giao diện TeamViewer như sau:
Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét