15:48 - 02/10/2013

Cách tạo một trang riêng cho Blogspot

  Bước đầu tiên là bạn cần tạo ý tưởng cho trang chuyên biệt mà bạn muốn tạo. Cần xác định một số thành phần trên trang phải dấu đi để có diện mạo khác những trang thông thường (item). Những phần cần ẩn đi như: sidebar, ngày đăng, phần chân bài viết, nhận xét, phân trang. Ngoài ra cần định dạng chiều rộng phần Main-wrapper (trong một số Template là Content) bằng với chiều rộng của toàn bộ phần Outer-wrapper. Lấy ví dụ phần Outer-wrapper trong Template của bạn là 900px thì bạn đặt chiều rộng phần Main-wrapper ở đây là 900px. Tựu trung lại, bạn thiết lập code cho bài viết của bạn như sau:


  <p>
  Nội dung code cho bài viết chuyên biệt nằm ở đây
  </p>
  <style>#main-wrapper {width:900px;background:white} #sidebar, .post-footer, #blog-pager, #comments,.date-header {display:none;}</style>
  Bạn có thể đưa phần CSS vào trong Template theo kiểu như dưới đây, đặt sau dòng ]]></b:skin>
  <b:if cond='data:blog.url == "URL_trang chuyen biet"'>
  <style>#main-wrapper {width:900px;background:white} #sidebar, .post-footer, #blog-pager, #comments,.date-header {display:none;}</style>
  </b:if>
  Bằng cách này bạn có thể tạo nhiều trang chuyên biệt tùy ý mà không cần phải động nhiều đến Template và không cần phải tốn nhiều thời gian loay hoay với CSS, HTML…

  Hy vọng bài viết này sẽ giúp nhiều cho các blogger.Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét