15:35 - 23/10/2013

Cách lấy link video trên album picasa web

    Các bạn click vào cái biểu tượng blogger hoặc Twitter nó sẽ hiện lên cửa sổ nhỏ trong đó có cái link để chia sẽ truy cập vào link đó sẽ ra link dạng bạn cần
    grey Cách GET link video trên Album Picasa web
    grey Cách GET link video trên Album Picasa web
    Đấy chính là link video
    truy cập thử: http://goo.gl/photos/vo0hmBUh0N


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét