04:43 - 26/09/2013

Xóa bỏ gạch chân trong liên kết link blog

  Một số blog khi sử dụng những từ có liên kết ta thấy xuất hiện đường gạch chân dưới những từ đó, làm mất thẩm mỹ của blog. Để xóa bỏ hoàn toàn đường kẻ gạch chân trong liên kết link trong blog, ta làm như sau:  1. Đăng nhập Blogger
  2. Chọn: Mẫu > Chỉnh sữa HTML.
  3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

  4. Đặt đoạn CSS sau vào trên ]]></b:skin>

  a:link {text-decoration: none !important;}
  a:visited {text-decoration: none !important;}

  5. Save template. (Lưu mẫu)


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét