04:59 - 26/09/2013

Tự động chuyển sang địa chỉ blog khác
  Khi bạn thay đổi blog và muốn thông báo với những khách thăm blog bạn về việc bạn đã chuyển địa chỉ, với thủ thuật sau sẽ tự động chuyển địa chỉ URL cũ sang trang mới của bạn sau vài giây:

  CÁCH THỰC HIỆN 

  1. Vào Design 
  (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML) không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)
  2. Tìm thẻ <head>
  - Thêm vào sau nó dòng code sau:
  <meta http-equiv="Refresh" content="5; url=http://www.thaiaiti.com/" />

  Thay số 5 thành số giây tự động chuyển Domain sau khoảng thời gian chỉ định.
  Thay  http://www.thaiaiti.com/ thành địa chỉ Domain mới của bạn.

  Nếu chỉ muốn chuyển URL thì đến đây ta Save template là xong, còn muốn có thêm dòng thông báo thì làm tiếp phần 3.

  3. Tạo dòng thông báo

  - Tìm thẻ <body>
  - Thêm vào sau nó đoạn code sau:

  <div align="center">
  <div style="background: #fffce3; border: #ccc 1px solid; margin: 10px; padding: 5px; text-align: justify; width: 480px;">
  <div style="text-align: justify;">
  <b><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="text-align: left;">Chào bạn! Blog đã chuyển sang Domain mới. Địa chỉ mới là: <a href="http://www.thaiaiti.com/">http://www.thaiaiti.com/</a>. Bạn sẽ được tự động chuyển sang Domain mới sau 5 giây, kể từ khi đọc được dòng thông báo này!</span></span></b></div>
  </div>
  </div>
  Thay http://www.thaiaiti.com/ thành địa chỉ Domain mới của bạn. và tùy chỉnh lại nội dung thông báo chuyển domain cho phù hợp với blog.

  #fffce3 màu nền
  480px chiều dài của khung

  4. Save template.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét