05:21 - 26/09/2013

Tiện ích “Bài viết liên quan” cho Blog

  Một phương pháp tương đối dễ dàng để tăng số lượng Page Views trên blog của bạn là thêm một danh sách các bài liên quan bên dưới mỗi bài viết. Điều này cung cấp cho độc giả nhiều thông tin liên quan hơn đến chủ đề mà họ đang theo dõi.
  Đây là một tiện ích được sử dụng rất phổ biến, và nó cũng có rất nhiều “biến thể”. Một số style được sử dụng phổ biến nhất trên các trang Web/Blog trong cũng như ngoài nước, nhằm cung cấp cho các bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc áp dụng vào Blog của mình.

  Style 1 
  

  1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích
  2. Chèn đoạn code bên dưới vào phía trên thẻ đóng </head>


  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <style type="text/css">
  #related-posts {
  float:center;
  text-transform:none;
  height:100%;
  min-height:100%;
  padding-top:5px;
  padding-left:5px;
  }
  #related-posts .widget{
  padding-left:6px;
  margin-bottom:10px;
  }
  #related-posts .widget h2, #related-posts h2{
  font-size: 1.6em;
  font-weight: bold;
  color: black;
  font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
  margin-bottom: 0.75em;
  margin-top: 0em;
  padding-top: 0em;
  }
  #related-posts a{
  color:blue;
  }
  #related-posts a:hover{
  color:blue;
  }
  #related-posts ul{
  list-style-type:none;
  margin:0 0 0px 0;
  padding:0px;
  text-decoration:bold;
  font-size:15px;
  text-color:#000000
  }
  #related-posts ul li{
  background:transparent url(http://2.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SnZhv_C6bTI/AAAAAAAAAl4/Rozt7UhvgOo/s200/greentickbullet.png) no-repeat ;
  display:block;
  list-style-type:none; margin-bottom: 13px;
  padding-left: 30px;
  padding-top:0px;}
  </style>
  <script type='text/javascript'>
  var relatedpoststitle="Related Posts";
  </script>
  <script src='https://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/related-posts-for-blogger.js' type='text/javascript'/>
  </b:if>


  3. Tìm trong Template của bạn đoạn code tương tự như bên dưới : 
  <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

  hoặc 
  <p class='post-footer-line post-footer-line-1'>

  và ngay lập tức bên dưới nó chèn đoạn code sau : 


  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div id='related-posts'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/></b:if></b:loop><a href=' http://www.thaiaiti.com/ '><img style="border: 0" alt="Related Posts Widget for Blogger" src="http://image.bloggerplugins.org/blogger-widgets.png" /></a>
  <script type='text/javascript'>
  var maxresults=5; removeRelatedDuplicates(); printRelatedLabels(&quot;<data:post.url/>&quot;);
  </script>
  </div>
  </b:if>
  với var maxresults=5; là số bài viết sẽ hiển thị trong widget ( mặc định là 5 )

  Style 2
  Related Posts Widget for Blogger with Thumbnails

  1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích
  2. Chèn đoạn code bên dưới vào phía trên thẻ đóng </head>

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <style type="text/css">
  #related-posts {
  float:center;
  text-transform:none;
  height:100%;
  min-height:100%;
  padding-top:5px;
  padding-left:5px;
  }
  #related-posts h2{
  font-size: 1.6em;
  font-weight: bold;
  color: black;
  font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
  margin-bottom: 0.75em;
  margin-top: 0em;
  padding-top: 0em;
  }
  #related-posts a{
  color:black;
  }
  #related-posts a:hover{
  color:black;
  }
  #related-posts a:hover {
  background-color:#d4eaf2;
  }
  </style>
  <script type='text/javascript'>
  var defaultnoimage="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";
  var maxresults=5;
  var splittercolor="#d4eaf2";
  var relatedpoststitle="Related Posts";
  </script>
  <script src='https://dl.dropbox.com/u/74775294/Filejs/related-posts-with-thumbnails-for-blogger-pro.js' type='text/javascript'/>
  </b:if>

  3. Tìm trong Template của bạn đoạn code tương tự như bên dưới :
  <div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
  hoặc 
  <p class='post-footer-line post-footer-line-1'>

  và ngay lập tức bên dưới nó chèn đoạn code sau : 

  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div id='related-posts'>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
  </b:if>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' type='text/javascript'/></b:loop>
  <script type='text/javascript'>
  removeRelatedDuplicates_thumbs();
  printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
  </script>
  </div><div style='clear:both'/>
  </b:if>
  <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><b:if cond='data:post.isFirstPost'>
  <a href='http://www.thaiaiti.com/'><img style="border: 0" alt="Related Posts Widget For Blogger with Thumbnails" src="http://image.bloggerplugins.org/blogger-widgets.png" /></a><a href='http://www.thaiaiti.com/' ><img style="border: 0" alt="dothang - Hà Nam" src="http://image.bloggerplugins.org/blogger-templates.png" /></a>
  </b:if></b:if>


  5. Save Template.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét