23:06 - 09/09/2013

Thủ thuật ghost và bung ghost qua mạng LAN

  Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cách ghost và bung ghost qua mạng LAN, vấn đề đặt ra là làm thế nào để máy tính cần Ghost (Máy 2) ban đầu chưa có hệ điều hành có thể nhìn thấyMáy 1 đang share file ghost nào để bung ghost.
  Dưới đây là các bước thực hiện:
  Trên Máy 1 (máy lưu cất file ghost): Share thư mục dùng chứa file ghost và đặt permission có quyền là Full Control.
  Trên Máy 2 (máy cần bung ghost): Đến đây chúng tôi sử dụng đĩa boot Hiren, để boot Máy 2 và thực hiên việc ánh xạ ổ đĩa từ thư mục share chứa file ghost trên máy tính khác (điều này tương tự như “map network drive” trong windows).
  Sau khi khởi động bằng đĩa Hiren boot chúng ta chọn phần mềm “Universal TCP/IP Network”, theo lần lượt các hình bên dưới.  Trong phần này chúng tôi chọn cách tự cấu hình IP cho Máy 2 (bạn có thể dùng DHCP để máy tự sinh IP).


  Nhấn ESC để tiếp tục, sau đó đợi một chút có hộp thoại hiện ra hỏi có load Driver CD không, bạn chọn YES.

  Sau khi có dấu nhắc hiện ra, ta gõ lệnh:
  net use <tên ổ đĩa cần map> <đường dẫn UNC đến thư mục share>
  Trong đó:
  <Tên ổ đĩa cần map>: là 1 kí tự ổ đĩa bất kì không trùng với các partition trong máy.
  <Đường dẫn UNC đến thư mục share>: ví dụ trên máy Server tên juniper, bạn share một thư mục có tên là thunghiem thì đường dẫn sẽ là juniperthunghiem  Sau đó ta gõ lệnh Ghost để vào chương trình Ghost rồi làm bình thường. Lúc này trên phần chọn ổ đĩa sẽ có thêm ổ X do ta mới map ở trên. Vậy là bạn đã truy xuất qua mạng từ môi trường DOS được rồi đó. Đến đây thì khỏi nói chắc bạn cũng biết làm thế nào rồi.


Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét