13:02 - 27/09/2013

Template Blogger Giao Diện Wap/Web

  Đầu tiên mình xin nói trước đây là bản template mình tìm được có nguồn ở trên mạng, nhưng đã bị mã hóa bản quyền, mình chỉ mang về xóa bản quyền đi, rồi share cho anh em sử dụng thôi :D
  Một Số hình ảnh 
  Giao Diện Web
  [Share] Template Blogger Giao Diện Wap/Web

  Giao Diện Mobile
  [Share] Template Blogger Giao Diện Wap/Web

  [Share] Template Blogger Giao Diện Wap/Web

  Demo Online: [Demo]
  Hướng dẫn:

  Cách 1:
  Mẫu -> Sao lưukhôi phục -> import template có đuôi .xml
  Cách 2:
  Mở file .xml ra copy hết code trong đó vào
  Mẫu -> Chỉnh sửa HTML -> Click vào ô Mở rộng mẫu tiện ích -> xóa hết code có trong đó đi -> Post hết code vừa copy ở file .xml vào
  Sau đó vào Mẫu -> Tùy chỉnh mẫu di động -> Đánh dấu vào ô Không. Hiển thị mẫu dành cho máy tính trên điện thoại di động.

Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét