18:40 - 22/09/2013

Tạo số đếm cho Comments của blogger

  Threaded Comments đã ra đời khá lâu tuy nhiên rất ít người viết tùy chỉnh cho thủ thuật này nhất là đánh số thứ tự. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn các đánh số cho Threaded Comments của blogger.


  Dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>
  .comments-number{position:absolute;top:55px;left:-44px;border-radius:10px;background:#d80556;width:20px;height:20px;font-size:10px;line-height:2em;color:#fff;text-align:center}
  .comments .comment-thread.inline-thread .comments-number{top:44px;left:-38px}
  - Thay thế đoạn mã (function() { trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây:
  var items_copy=[];
  (function() {
  Thay thế đoạn mã var items = <data:post.commentJso/>; trong template của bạn bằng đoạn mã dưới đây: 
  var items = <data:post.commentJso/>;
  items_copy=items;
  Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <data:post.commentHtml/> trong template của bạn. 
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  for(i=0;i<items_copy.length;i++){a=document.getElementById('c'+items_copy[i].id);b=a.innerHTML+'<span class="comments-number">'+(i+1)+'</span>';a.innerHTML=b}
  //]]>
  </script>
  - Lưu mẫu lại!


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét