05:23 - 26/09/2013

Tạo mục hỗ trợ trực tuyến Yahoo vào blog


    Bạn thường trao đổi thông tin khách hàng, bạn bè... bằng Yahoo Chat, nếu bạn muốn đưa nick Yahoo của mình vào Website, Forum, Blog,… thì copy đoạn mã này gián vào nơi bạn cần:

    <a href="ymsgr:sendIM?Tên ID yahoo của bạn" target="_blank"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=Tên ID yahoo của bạn&amp;m=g&amp;t=2" alt="" border="0" /></a>


    Bạn thay t= thứ tự các hình tương ứng (t chạy từ 1=>14)
    t=1

    t=2


Bình luận & Góp ý

2 nhận xét:

Đăng nhận xét