05:02 - 26/09/2013

Tạo button Ẩn hiện nội dung bài viết trong blog

  Chỉ với 1 dòng lệnh kết hợp là bạn có thể tạo 1 button cho phép ẩn hiện nội dung của bạn khi click vào nó. Thủ thuật này ta thường thấy trong các forum ,web , blog... Khi các bạn muốn áp dụng cho bài viết của mình thì cứ việc thay thế chữ màu xanh thành nội dung bài viết của bạn là xong.


  <div style="margin-top: 0pt;">
  <div style="margin-bottom: 0pt;">
  Nội dung hiển thị<input onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';    this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn nội dung'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Hiện nội dung'; }" style="font-size: 14px; padding: 0px 5px;" type="button" value="Ẩn/Hiện" /></div>
  <div style="margin: 0px;">
  <div class="codeview" style="display: none;">
  Nội dung muốn ẩn, hiện</div>
  </div>
  </div>


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét