05:16 - 26/09/2013

Sửa lỗi phân trang theo nhãn cho blogspot

  Phân trang cho blog để blog tải nhanh và trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên khi click vào tên nhãn label thì số bài đăng hiển thị trên 1 trang theo mặc định là 20.

  Khi chúng ta chỉnh số bài viết ở trang nhãn và lấy link đưa vào phần Chỉnh sửa HTML để tạo menu cho blog, khi lưu mẫu thấy báo lỗi :

  Mu ca bn không th được phân tích cú pháp vì được to không đúng. Hãy đm bo tt c các phn t XML được đóng chính xác. 

  Thông báo l
  i XML: The reference to entity "max-results" must end with the ';' delimiter.  Để khắc phục, ta ch cần thêm amp; vào sau dấu ?:

  VD trên blog của tôi:
  Link của trang nhãn lúc đầu:


  Như vậy là xong.


Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét