04:54 - 26/09/2013

Sửa Lỗi Ảnh Vượt Quá Khổ Bài Viết trong blog

  Rất nhiều Blog gặp phải lỗi kích thước ảnh tràn ra ngoài phần hiển thị bài viết trong Blog. Giải quyết triệt để vấn đề này tương đối đơn giản bằng dòng lệnh trong CSS.   Để chúng tự động điều chỉnh hình ảnh hiển thị phù hợp với phần nội dung bài viết các bạn làm như sau: (Ví dụ với chiều rộng của phần bài viết (Post section) là 500px.)

  1. Truy cập vào Blogger: 
  - Truy cập vào Blogger Bảng điều khiển (Dashboard) >  Bố cục (Layout)  >  Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) 


  2. Điều chỉnh kích thước min và MAX của ảnh hiển thị trong Blogger: 
  Để cố định hình ảnh hiển thị trong blogger, với hình ảnh  to hơn giá trị MAX thì sẽ tự động điều chỉnh về giá trị MAX, nếu ảnh nhỏ hơn giá trị min thì sẽ tự điều chỉnh về kích thước min, bạn tìm:

  ]]>

  Và đặt trước ]]> đoạn mã sau:


  .post img {
  max-width:500px;
  min-width:200px;
  padding : 10px;
  clear: both;
  }

  Nếu bạn muốn tất cả các hình ảnh hiển thị trong phần bài viết có kích thước cố định là 500 x 400 thì bạn chỉ cần thay thế đoạn code đã hướng dẫn ở trên bằng:


  .post img {
  width:500px;
  height:400px;
  padding:10px;
  }
  Giờ đây các hình ảnh hiển thị trên Blog của bạn có kích thước cố định là chiều rộng 500PX và chiều cao 400PX.

  Lưu ý: có thể chỉnh thông số width và height tùy ý cho phù hợp với blog.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét