05:10 - 26/09/2013

Phân trang cho bài viết blog có nội dung dài

  Với 1 trang nội dung tương đối dài thì việc phân nội dung thành các trang nhỏ thì sẽ hợp lý hơn, và trang nội dung trông sẽ gọn gàng hơn. 


  Sau đây là các bước thực hiện :
  1. Vào bố cục
  2. Vào chỉnh sử code HTML
  3. Chèn đọan code này vào trước dòng code </head>

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('$(h).M(c(){s();$(".6:r").z("I","L");$(".5:r a").p("g");$(".7-3 a").C(c(){9 b=$(t).y("k");b=B(b)-1;$(".6").G();$(".5 a").H("g");$("#l-3 > 2.6:R("+b+")").P();$(t).p("g");u v})});c s(){9 a=h.w(\'l-3\');d=a.o.m(/\\$A/n,\'<2 4="6">\');d=d.m(/\\$D/n,\'</2><2 4="E"></2>\');a.o=d}c F(j,f,q){h.J(\'<2 4="7-3" K="7-3"></2>\');9 i=1;9 8="";N(i<=j){O(j-i!=0){8+="<e 4=\'5\'><a k=\\""+i+"\\">"+f+" "+i+"</a></e> "+q+" "}Q{8+="<e 4=\'5\'><a k=\\""+i+"\\">"+f+" "+i+"</a></e> "}i++}$("#7-3").x(8)}',54,54,'||div|container|class|sitem183|spage183|snumber|txt|var||showPage|function|nd|span|name|current183|document||num|href|spaging|replace|gi|innerHTML|addClass|sep|first|CreateItems|this|return|false|getElementById|html|attr|css|pageIn|parseInt|click|pageOut|clear|NumberedPage|hide|removeClass|display|write|id|block|ready|while|if|fadeIn|else|eq'.split('|'),0,{}))
  //]]> </script>

  4. Thêm đoạn code sau vào trước thẻ  ]]></b:skin> . 


  #spaging-container, #snumber-container {
   width: 100%;
  }
  .spage183 {
   display:none;
  }
  .sitem183 {
   padding: 3px;
  }
  .sitem183 a, .sitem183 a.visited {
   font-weight: bold;
   text-decoration: none;
   color: green;
  }
  .sitem183 a:hover, .sitem183 a.current183 {
   text-decoration: underline;
   color: blue;
  }

  5. Bấm  Lưu mẫu   

  6. Để phân trang trong bài viết, khi đăng bài bạn hãy chuyển sang chế độ soạn thảo bằngHTML để dán vào đoạn code sau:
  <div id="spaging-container">
    $pageIn
   Nội dung trang 1
    $pageOut
    $pageIn
   Nội dung trang 2
    $pageOut
    $pageIn
   Nội dung trang 3
    $pageOut
   </div> 
  Trong đó: 
  Thay nội dung trang 1,2,3 thành đoạn văn bản. Dùng $pageIn để bắt đầu cho một trang và$pageOut để kết thúc trang, phần này bạn có thể soạn thảo bình thường.
  Để thêm 1 trang trong bài viết bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng</div> ở trên.
    $pageIn
   Nội dung trang n
    $pageOut
  7. Tiếp theo là vị trí đặt phần phân trang. Thường cuối bài viết. Bạn chọn phần soạn thảo HTML của bài viết và pate đoạn code sau vào:

  <script type="text/javascript">
   NumberedPage(
   numPage = 3, // Số trang cần phân
   title = "Trang", // Chữ cần hiển thị như Phần 1 hoặc Trang 1
   separator = "|" // Kí tự ngăn cách
      
   );
     
   </script>
  8. Bấm Xuất bản bài đăng và xem thành quả.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét