18:00 - 26/09/2013

Nén CSS để tăng tốc blogspot hiệu quả nhất

  CSS là một ngôn ngữ khá cơ bản và thiết yếu trong thiết kế web. Tổ hợp CSS trong toàn bộ một trang web ảnh hưởng lớn đến tốc độ hạ tải trang web đó. Nếu CSS nặng thì sẽ gây tốn nhiều thời gian cho việc tải trang web và ngược lại. Chính vì vậy việc nén mã CSS sẽ giúp tăng tốc độ hạ tải trang web.


  Thay vì phải viết nhiều dòng để định dạng các thuộc tính, bạn thử tận dụng tính năng tốc kí của CSS, tức là ta gộp các dòng liên quan lại thành một dòng duy nhất.

  Đối với dòng mã CSS:

  #sidebar h1 {padding-top:3px;
  padding-right:0;
  padding-bottom:3px;
  padding-left:3px; 

  Nên rút ngắn lại thành như sau:

  #sidebar h1 {padding:3px 0 3px 3px;} 

  Ngoài ra có thể loại bỏ các chú thích (comments) và các khoảng trống để tinh giản CSS.


  Xóa chú thích
  Siêu Nén (Nén tất cả thành một dòng)

Bình luận & Góp ý

3 nhận xét:

Đăng nhận xét