20:26 - 22/09/2013

Gắn hình ảnh cho bài viết có nhiều nhận xét

  Đây là thủ thuật gắn hình ảnh cho Bài đăng có nhiều Nhận xét. Tùy theo cấp độ số lượng Nhận xét trong Bài đăng đó mà được gắn hình ảnh khác nhau, hình thức gần giống với tiện ích Đánh giá Bài đăng. Ở đây mình chia cấp độ số lượng Nhận xét trong Bài đăng thành 3 nhóm nhỏ: Đông vuiSôi động và100 độ.

  Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.

  .post{position:relative}
  .groupcomment{position:absolute;top:0px;right:-32px;border:0 none !important;width:64px;height:30px}

  Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ </head> trong template của bạn.

  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function gantem(numcomments){var groupcomment1=10;groupcomment2=50;groupcomment3=100;if((groupcomment1<=numcomments) && (numcomments<groupcomment2)){document.write('<img alt="dong vui" class="groupcomment" src="http://lh6.ggpht.com/-_sTbZLmOiiw/TovYDYypw7I/AAAAAAAAAYs/4iRfU5p1_Vw/dongvui.png"/>')}else{if((groupcomment2<=numcomments) && (numcomments<groupcomment3)){document.write('<img alt="soi dong" class="groupcomment" src="http://lh4.ggpht.com/-whT_4Fy2XaM/TovYEktC-rI/AAAAAAAAAYw/AE94UX_8afE/soidong.png"/>')}else{if(groupcomment3<=numcomments){document.write('<img alt="100 do" class="groupcomment" src="http://lh4.ggpht.com/-Sdyl0fQYH_E/TovYF291D7I/AAAAAAAAAY0/xJ8MslYt6z8/100do.png"/>')}}}};
  //]]>
  </script>;

  Bước 3: Tìm thẻ <a expr:name='data:post.id'/> và thêm vào sau nó đoạn mã dưới đây: 

  <b:if cond='data:post.numComments != 0'>
  <script type='text/javascript'>gantem(<data:post.numComments/>);</script>
  </b:if>


  Ở đoạn mã bước 1 thì top:0px;right:-32px; là tọa độ của ảnh so với classpost. Hãy chỉnh giá trị của thuộc tính top và right cho phù hợp với blog của bạn.

  Ở đoạn mã bước 2 lần lượt nếu số lượng Nhận xét trong Bài đăng lớn hơn 10 thì được gắn ảnh dong vui, lớn hơn 50 thì được gắn ảnh soi dong và lớn hơn 100 thì được gắn ảnh 100 do. Hãy thay 1050 và 100 theo ý muốn của bạn.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét