04:28 - 26/09/2013

Dropdown Menu sổ dọc có ảnh cho website - Blogspot

  Cách tạo Dropdown Menu sổ dọc có ảnh cho website - Blogspot

  Dropdown Menu sổ dọc có ảnh cho website - Blogspot

  Bước 1: Thêm đoạn CSS dưới đây vào trước thẻ đóng </head>
  <style type='text/css'>
  .menu {
  height: 40px;
  width: 505px;
  background: #4c4e5a;
  background: -webkit-linear-gradient(top, #4c4e5a 0%,#2c2d33 100%);
  background: -moz-linear-gradient(top, #4c4e5a 0%,#2c2d33 100%);
  background: -o-linear-gradient(top, #4c4e5a 0%,#2c2d33 100%);
  background: -ms-linear-gradient(top, #4c4e5a 0%,#2c2d33 100%);
  background: linear-gradient(top, #4c4e5a 0%,#2c2d33 100%);
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  }
  .menu li {
  position: relative;
  list-style: none;
  float: left;
  display: block;
  height: 40px;
  }
  /* Links */
  .menu li a {
  display: block;
  padding: 0 14px;
  margin: 6px 0;
  line-height: 28px;
  text-decoration: none;
  border-left: 1px solid #393942;
  border-right: 1px solid #4f5058;
  font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
  font-weight: bold;
  font-size: 13px;
  color: #f3f3f3;
  text-shadow: 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.6);
  -webkit-transition: color .2s ease-in-out;
  -moz-transition: color .2s ease-in-out;
  -o-transition: color .2s ease-in-out;
  -ms-transition: color .2s ease-in-out;
  transition: color .2s ease-in-out;
  }
  .menu li:first-child a { border-left: none; }
  .menu li:last-child a{ border-right: none; }
  .menu li:hover > a { color: #8fde62; }
  /* Sub Menu */
  .menu ul {
  position: absolute;
  top: 40px;
  left: 0;
  opacity: 0;
  background: #1f2024;
  -webkit-border-radius: 0 0 5px 5px;
  -moz-border-radius: 0 0 5px 5px;
  border-radius: 0 0 5px 5px;
  -webkit-transition: opacity .25s ease .1s;
  -moz-transition: opacity .25s ease .1s;
  -o-transition: opacity .25s ease .1s;
  -ms-transition: opacity .25s ease .1s;
  transition: opacity .25s ease .1s;
  }
  .menu li:hover > ul { opacity: 1; }
  .menu ul li {
  height: 0;
  overflow: hidden;
  padding: 0;
  -webkit-transition: height .25s ease .1s;
  -moz-transition: height .25s ease .1s;
  -o-transition: height .25s ease .1s;
  -ms-transition: height .25s ease .1s;
  transition: height .25s ease .1s;
  }
  .menu li:hover > ul li {
  height: 36px;
  overflow: visible;
  padding: 0;
  }
  .menu ul li a {
  width: 100px;
  padding: 4px 0 4px 40px;
  margin: 0;
  border: none;
  border-bottom: 1px solid #353539;
  }
  .menu ul li:last-child a { border: none; }
  /* Icons */
  .menu a.documents { background: url(http://designmodo.com/demo/css3dropdownmenu/img/docs.png) no-repeat 6px center; }
  .menu a.messages { background: url(http://designmodo.com/demo/css3dropdownmenu/img/bubble.png) no-repeat 6px center; }
  .menu a.signout { background: url(http://designmodo.com/demo/css3dropdownmenu/img/arrow.png) no-repeat 6px center; }
  </style>

  Bước 2 : Thêm đoạn code sau vào phần bạn muốn hiển thị menu này

  <ul class="menu">
  <li><a href="Link web">My dashboard</a></li>
  <li><a href="Link web">Likes</a></li>
  <li><a href="Link web">Views</a>
  <ul>
  <li><a href="Link web" class="documents">Documents</a></li>
  <li><a href="Link web" class="messages">Messages</a></li>
  <li><a href="Link web" class="signout">Sign Out</a></li>
  </ul>
  </li>
  <li><a href="Link web">Uploads</a></li>
  <li><a href="Link web">Videos</a></li>
  <li><a href="Link web">Documents</a></li>
  </ul> <!-- end .menu -->

  Các bạn sửa lại link web và câu từ hiển thị theo ý bạn nhé
  Chúc các bạn thành công !


Bình luận & Góp ý

1 nhận xét:

Đăng nhận xét