18:20 - 20/09/2013

Chèn video Youtube tự động vào Blogger


  Khi bạn muốn chèn một video trên Youtube vào blogspot của bạn thì trước tiên bạn lấy code embed trên Youtube. 
  <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QQjztBXAnjk?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QQjztBXAnjk?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

  Để đưa video trên vào blogspot thì bạn chỉ việc dán đoạn code đó vào bài viết ở chế độ Edit HTML. Tuy nhiên, đối với một blogspot chuyên giới thiệu về những bộ phim hay chứa nhiều video chẳng hạn, thì bạn sẽ phải đưa vào bài viết rất nhiều đoạn mã.

  Có một cách đơn giản hóa việc chèn video vào blogspot. Trước tiên sử dụng Javascript để tạo chức năng chèn video Youtube tự động. Bạn hãy đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head> trong Template.

  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function insert_YouTube(IDyoutube) {
  var output = "<div style=\"text-align:center;\">";
  output += "<object width=\"425\" height=\"350\" id=\"movie\" type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"http://www.youtube.com/v/" + IDyoutube + "&hl=es&fs=1&rel=0&autoplay=0&ap=%2526fmt%3D18&showsearch=0&showinfo=0\">";
  output += "<param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/" + IDyoutube + "&hl=es&fs=1&rel=0&autoplay=0&ap=%2526fmt%3D18&showsearch=0&showinfo=0\" />";
  output += "<param name=\"wmode\" value=\"transparent\" />";
  output += "<param name=\"allowfullscreen\" value=\"true\" />";
  output += "</object>";
  output += "</div>";
  document.write (output);
  }
  //]]>
  </script>

  Tiếp theo là tạo Javascript gọi chức năng chèn video Youtube để đặt trong bài viết.

  <script>insert_YouTube("XXXXXXXXXXX");</script>

  Trong đó XXXXXXXXXXX là ID của video.

  Lấy ví dụ trong đoạn code cho màn đấu võ ở trên thì ID là QQjztBXAnjk. Như vậy để chèn video này vào blogspot thì đặt đoạn code như thế này.

  <script>insert_YouTube("QQjztBXAnjk");</script>

Bình luận & Góp ý

2 nhận xét:

Đăng nhận xét