13:11 - 07/08/2013

Tự động chèn video Youtube chỉ bằng ID vào bài viết

  [tintuc]
  Trước đây mình đã từng giới thiệu cách chèn tự động video trên Youtube vào blogspot. Cách này áp dụng cho code embed kiểu cũ. Mà code embed kiểu cũ của Youtube thường có dạng như thế này:
  <object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2WnaQgQwGa4?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2WnaQgQwGa4?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

  Trong đoạn code trên thì 2WnaQgQwGa4 chính là ID của video. Hiện nay Youtube đã áp dụng code chèn kiểu mới, có dạng như sau:

  <iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/2WnaQgQwGa4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  Đối với các blogspot chuyên đăng video clip lấy từ Youtube thì công việc chèn video cần được tự động hóa, giúp người quản trị đỡ phần mệt nhọc. Ngoài cách chèn tự động trước đây mình đã giới thiệu, hôm nay mình giới thiệu tiếp một cách khác. Trước tiên bạn cần đặt một đoạn script tạo chức năng chèn video tự động trước thẻ </head> trong Template.

  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  // Script to insert Youtube video automatically on Blogspot by www.thuthuatblogger.info
  function insert_YouTube(IDyoutube) {
  var width = 430; // có thể chỉnh chiều rộng khung video
  var height = 315; // có thể chỉnh chiều cao khung video
  var output = "<div style=\"text-align:center;\">";
  output = '<iframe width="'+width+'" height="'+height+'" src="http://www.youtube.com/embed/'+IDyoutube+'?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen>'; // rel=0 giúp vô hiệu hóa chức năng video liên quan
  output += "</iframe>";
  output += "</div>";
  document.write (output);
  }
  //]]>
  </script>

  Đến đây, mỗi khi đăng bài viết, ở chế độ Edit HTML trong công cụ đăng bài, bạn chỉ việc đặt code như sau:

  <script>insert_YouTube("XXXXXXXXXXX");</script>

  Trong đó XXXXXXXXXXX chính là ID của video trên Youtube.
  Ưu điểm của cách này so với cách cũ là khi đang play video, click vào màn hình video thì sẽ không xuất hiện tab dẫn đến trang video Youtube (trong khi cách cũ vẫn bị tình trạng này).


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét