18:02 - 26/08/2013

Hai bước tạo USB khởi động
  Trong "7 bước phục hồi mật khẩu quản trị" có đề cập đến công cụ "phòng thân" Windows PE trên USB dùng để khởi động hệ thống. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn tạo USB này chỉ trong hai bước thực hiện.

  Bước 1: Tạo USB khởi động
  Mở cửa sổ lệnh ở quyền quản trị và nhập vào các lệnh sau:  diskpart
  list disk
  select disk #
  clean
  create partition primary
  select partition 1
  active
  format quick fs=fat32
  assign
  exit

  Bước 2: Chép WinPE 3.0 
  WinPE 3.0 là một phần của Windows Automated Installation Kit (WAIK) trong Windows 7. Bạn có thể tải về tạiđây.  Sau khi tải về và cài đặt, bạn sẽ thấy thư mục Windows AIK trong Start Menu. Bây giờ, bạn hãy khởi động Deployment Tools Command Prompt và nhập vào các lệnh sau:  copype.cmd x86 c:\winpe_x86
  Then, copy winpe.wim to the correct folder:
  copy c:\winpe_x86\winpe.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim
  Now, copy WinPE to your USB drive:
  xcopy C:\winpe_x86\iso\*.* /e G:\


  Lưu ý: G là tên ổ USB của bạn. Hãy nhớ thay thế bằng tên thực tế.Như vậy, chỉ với hai bước, bạn đã thành công trong việc tạo USB chứa Windows PE.


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét