15:00 - 06/08/2013

cách thêm file PHP vào blogspot

  [tintuc]
  Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm file PHP vào blogspot.   ¤ Thêm slider CSS3 ves 3 này vào blog.

  1- Đăng nhập vào blog
  2- Chọn Bố cục (Layout)
  3- Chọn Thêm tiện ích (Add widget)
  4- Chọn HTML/Javascipts và dán code bên dưới vào..
  <object width="400" height="300" type="text/html" data="Your URL.php"></object>

  Thay Your URL.php thành link file PHP.

  5- Lưu lại là Oke.

  [/tintuc]

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét