18:00 - 26/08/2013

Các lệnh đặc biệt trong Run

  Hộp thoại Run là tiện ích cho phép bạn khởi động nhanh các chương trình ứng dụng trong Windows. Thông qua hộp thoại Run, bạn có thể chạy nhiều ứng dụng ẩn hữu ích khác mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm file thực thi của ứng dụng đó. 
  Có nhiều thủ thuật để chạy chương trình, ứng dụng với hộp thoại Run. Dưới đây là một số thủ thuật giúp bạn có thể mở nhanh thư mục, ổ đĩa hệ thống bằng các lệnh đơn giản trong Run.

  Để mở hộp thoại Run bạn bấm chọn Run… từ menu Start hoặc có thể dùng tổ hợp phím Windows + R

  - Mở thư mục “Home”

  Thư mục "Home" là thư mục được gán đường dẫn C:\Documents and Settings\Username trong Windows XP và C:\Users\Username trong Windows Vista cũng như Windows 7. Để mở thư mục này bạn mở hộp thoại Run, và nhập dấu “.” bấm 
  Enter


  - Mở thư mục User

  Thư mục Users có đường dẫn C:\Documents and Settings trong Windows XP hoặc đường dẫn C:\Users trong Windows Vista và Windows 7. Để mở thư mục này, tại hộp thoại Run bạn nhập “..” rồi bấm 
  Enter


  - Mở cửa sổ My Computer

  Để mở nhanh cửa sổ My Computer, tại hộp thoại Run bạn nhập “...” rồi bấm 
  Enter


  - Mở ổ đĩa hệ thống

  Ổ đĩa hệ thống là phân vùng ổ đĩa cứng cài đặt hệ điều hành Windows. Để mở ổ đĩa này, các bạn nhập dấu “\” trong hộp thoại Run rồi bấm 
  Enter


  Chúc các bạn thành công.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét