Thuộc tính Background trong thiết kế web

  Có 2 cách để làm nền bằng thuộc tính Background 
      - Dùng màu nền.
      - Dùng ảnh nền.

  Cú pháp như sau: 
  Ví dụ 1. 


        background:#FF0000;
        background:URL(ten_file_anh.jpg) ;


  Ví dụ 1 có thuộc tính background. Thuộc tính này có nhiệm vụ tạo nền cho website. 
  Dòng 1: Dùng màu nền. (Màu đỏ)
  Dòng 1: Dùng ảnh nền. (ten_file_anh.jpg)

  background-color:  background-image: có tác dụng như ví dụ 1.
  background-attachment: Trượt ảnh nền theo nội dung.
  Khi bạn dùng ảnh làm nền. Trong trường hợp nội dung trang web dài sẽ có 2 trường hợp có thể xảy ra đối với ảnh nền. 
         - Ảnh đứng im. (Ảnh nền luôn luôn đứng im mặc dù nội dung dài hay ngắn.)
         - Ảnh trượt theo nội dung. (Kéo nội dung đến đâu, ảnh nền chạy theo đến đấy.)
  Cú pháp: 
  Vií dụ 2


  background-attachment: fixed;
  background-attachment: none;


  Trong ví dụ 2. Dòng đầu tiên sẽ làm cho ảnh nền luôn luôn đứng im.
                      Dòng 2 sẽ làm cho ảnh nền di chuyển theo nội dung.

Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét