13:38 - 02/07/2013

Template blogspot/blogger chuyên nghiệp dành cho trang tin tức

  Mẫu giao diện Thái AiTi 1

  - Giá bán : 0 VNĐ (giá cuối)

  - Download : mediafire

  - Mã nguồn : Template Blogspot/Blogger

  - Thiết kế bởi : Thái AiTi - Hồ Hoàng Thái

  - Liên hệ mua: 0934.685.392 hoặc kích Mua ngay để xem chi tiết


  - Ghi chú :  Code temp được dán ở bên dưới. Có thể chỉnh sửa lại 1 số chỗ theo ý muốn

  Chỉnh lại Tab theo ý bạn:


  Tìm các thẻ màu xanh trong temp và chỉnh lại nhé:

  Title1="DIARY";Title2="JAZZ";Title3="HEALTH";Title4="SPORT";Title5="COMEDY"

  <div class='tabber' id='tab1'>
  <script>
  document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/sport?max-results=&quot;+numposts9+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts9\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script></div>
  <div class='tabber' id='tab2'>
  <script>
  document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/sport?max-results=&quot;+numposts9+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts9\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script></div>
  <div class='tabber' id='tab3'>
  <script>
  document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/sport?max-results=&quot;+numposts9+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts9\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script></div>
  <div class='tabber' id='tab4'>
  <script>
  document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/comedy?max-results=&quot;+numposts9+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts9\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script></div>
  <div class='tabber' id='tab5'>
  <script>
  document.write(&quot; &lt;script src=\&quot;/feeds/posts/default/-/jazz?max-results=&quot;+numposts9+&quot;&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=showrecentposts9\&quot;&gt;&lt;\/script&gt;&quot;);
  </script></div>
  <div class='clear'>
  </div>
  Và 1 lưu ý nữa để post video từ youtube có hình đại diện khi post bài bạn làm như sau

  <iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8Pjh0visgJI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

  Bạn chuyển thành:

  <img border="0" height="0" width="0" src="http://i2.ytimg.com/vi/kode seri video/0.jpg" />
  Và dưới đây là cách tạo fead post

  Chèn đoạn code bên dưới vào Widget nhé

  <div id='featuredContent'><div class='sliderwrapper' id='featured-slider'><script>document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/sport?max-results="+numposts3+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts3\"><\/script>");</script></div><div id='paginate-featured-slider'><ul><script>document.write("<script src=\"/feeds/posts/default/-/sport?max-results="+numposts3+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts4\"><\/script>");</script></ul><div class='clear'></div></div><script type='text/javascript'>featuredcontentslider.init({id: "featured-slider", //id of main slider DIVcontentsource: ["inline", ""], //Valid values: ["inline", ""] or ["ajax", "path_to_file"]toc: "markup", //Valid values: "#increment", "markup", ["label1", "label2", etc]nextprev: ["", ""], //labels for "prev" and "next" links. Set to "" to hide.revealtype: "mouseover", //Behavior of pagination links to reveal the slides: "click" or "mouseover"enablefade: [true, 0.4], //[true/false, fadedegree]autorotate: [true, 5000], //[true/false, pausetime]onChange: function(previndex, curindex){ //event handler fired whenever script changes slide//previndex holds index of last slide viewed b4 current (1=1st slide, 2nd=2nd etc)//curindex holds index of currently shown slide (1=1st slide, 2nd=2nd etc)}})</script></div> 


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét