09:06 - 22/07/2013

Template blogspot metro đẹp dành cho tin tức  Template blogger TháiAiTi T1
  - Giá bán : 50.000 VNĐ (giá cuối)
  - Mã nguồn : Blogger/blogspot
  - Thiết kế bởi: Thái AiTi
  - Liên hệ mua : Thái AiTi - ĐT: 0934.685.392
  - Hỗ trợ trực tiếp:


  Demo
  Mua ngay
  Download


  Ghi chú:
  - Code template có sẵn bên dưới
  - Có thể chỉnh sửa 1 số chỗ theo yêu cầu
  - Hỗ trợ cài đặt qua Teamview: (tải về)

  Configure Featured Content Slider:

  Login to blogger dashboard --> layout --> Edit HTML. Now scroll down to where you see the codes below:

  <div class='flexslider' id='home-slider'> <ul class='slides'> <li> <article> <div class='kp-view'> <img src='../slide-1.jpg'/> <a class='kp-mask' href='#'/> </div> <div class='flex-caption'> <h1><a href='#'>Eight Important Factors of ...</a></h1> </div> </article> </li> ..........

  Replace:

  "#" with your featured post URL.
  "slide-1.jpg" with your slider image.


  Configure Dropdown Menu:

  Login to blogger dashboard --> layout --> Edit HTML. Now scroll down to where you see the codes below:

  <ul id='main-menu'> <li class='current-menu-item'><a href='#'>Home</a></li> <li><a href='#'>Features</a> <ul> <li><a href='#'>Categories page</a></li> <li><a href='#'>Single page</a></li> ..........


Bình luận & Góp ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét